FG-godkjenning

FG står for Forsikringsgodkjent. FG er en del av Finans Norge Forsikringsdrift. Formålet til FG er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader. Å bruke FG-godkjent utstyr er ofte et krav fra...

Firmware-oppdatering

IP-kameraer og opptakere (NVR og DVR) har intern software (kalles firmware) som kan oppdateres. Oppdateringene kan korrigere feil og forbedre funksjonaliteten, samt i noen tilfeller legge til nye funksjoner. Men merk at oppdateringen i noen få tilfeller også kan endre...