Velg en side

Mange av våre kunder ønsker å få alarm på sin mobiltelefon når det er uønsket aktivitet på stedet. Dette er fullt mulig, men det er viktig å bestemme hvilken type aktivitet som skal gi alarm. Mange starter med å bruke bevegelsedeteksjon for å få alarm. Dette fungerer dårlig, da et kamera i utgangspunktet ikke greier å se forskjell på et tre som blåser i vinden, snø og regn, eller et insekt rett foran kamera. En får derfor altfor mange falske alarmer og slår av systemet etter noen få dager. Vi anbefaler å bruke bevegelsesdeteksjon kun for å starte og stoppe opptak, men ikke for alarmer.

Vår anbefaling er å bruke smarte funksjoner, som greier å filtrere og definere andre typer aktiviteter. Mens bevegelsesdeteksjon bør stå på 24 timer i døgnet kan andre alarmer være begrenset til spesielle dager og tider.

Netcam videoovervåkning line crossing linjekryssing

Linjekryssing

Den mest brukte smartfunksjonen er linjekryssing, hvor opptakeren kan gi alarm hvis noen krysser en opptegnet linje i et kamera. En annen er inntrengningsdeteksjon, hvor opptakeren gir alarm hvis noen kommer inn på et avgrenset område. Disse funksjonene kan tilpasses objektets størrelse, aktiveringstid o.l.

Andre smartfunksjoner
  • Gjensatt objekt deteksjon
  • Fjernet objekt deteksjon
  • Person som kommer og blir værende i et område
  • Ansiktsgjenkjenning (at det ER er ansikt)
  • Kraftig og unormal lyd

Disse funksjonene kan konfigureres til stedet kameraet plasseres, og konfigureres i forhold til område, følsomhet og tid (dag og klokke).

Merk at forskjellige IP-kameraer og opptakere har forskjellige smartfunksjoner.

Deep Learning

Dette er en ny serie utstyr (IP-kameraer og NVR-opptakere) som går lengre i å analysere videostrømmen. De har funksjoner som gjenkjenning av ansikter og strømanalyse (hvilken vei går personen eller bilen). Dette fører til færre falske alarmer og mer presis alarm-handling.

Vi har lang erfaring i bruk av smartfunksjoner. Ring oss gjerne på 21682300 for uforpliktende rådigivning.

Bruk på mobiltelefonen

I appen Hik-Connect kan en slå av og på når en ønsker varslinger. Dette er praktisk for steder der en er av og til, og ikke ønsker alarmer mens en er til stede.