Velg en side

Bevegelsesdeteksjon fungerer fint for å starte opptak, men da svært mange av bevegelsene ikke er noe en må følge opp egner det seg dårlig for varsling til mobiltelefon eller vaktsentral. Dette vil føre til mange falske alarmer, og etter en kort tid vil varslingen nok slås av. Ønsker en varsling er det viktig å redusere falske alarmer så mye som mulig. Det skal være effektivt, og viktig å følge opp når det faktisk skjer noe som bør følges opp. Det er flere måter å redusere falske alarmer på, hvor smart-deteksjoner er den vanligste på vanlige kameraer. Det er flere typer smart-deteksjoner, og disse vil variere fra kamera til kamera. Disse er de vanligste:

 • Linje-kryssing
  • En markerer en linje i bildet, og konfigurere retning og størrelse på objekt. Når noen krysser linjen vil deteksjonen slå ut og varsle.
 • Inntrengningsdeteksjon
  • En markerer et område i bildet, og konfigurerer størrelse og tid når objektet må være i området før deteksjonen slår ut.
 • Ansiktsgjenkjenning
  • Dette betyr vanligvis at kameraer gjenkjenner at det er et ansikt i bildet. Noen kameraer kan imidlertid også gjenkjenne hvem det er, eller om det er et ukjent ansikt – evt. et registrert ansikt som ikke har lov til å være der.
 • Område-deteksjon
  • Her markeres et område i bildet, og varsling kan gjøres når et objekt kommer inn og blir en stund i området. Slik unngår en at noen som bare går eller kjører forbi utløser varsel. Dette kan være noen som kommer inn i et område, eller går ut av et område.
 • Ubevoktet bagasje
  • Dette er en varsling hvis et nytt objekt har kommet inn i bildet. Det kan være en farlig gjenstand, eller bare noe som er satt igjen i et område hvor dette ikke er tillatt.
 • Fjernet objekt
  • Her kan en markere et objekt i bilde, og få varsling hvis det fjernes. Dette kan være verdifulle gjenstander, eller ting som ikke bør flyttes på.

I tillegg til å bruke smart-deteksjoner til varsling har de en viktig funksjon i å registrere aktiviteter i opptaket. Bruke av smart-deteksjoner kan forenkle gjennomgang og søk i opptakene. Det er f.eks raskere å gjennomgå alle gangene en linje har blitt krysset enn hver gang det har vært bevegelse i bildet.

De fleste kameraene våre har smart-deteksjoner. Her er noen av dem: https://www.netcam.no/produktkategori/kameraer/?pa_spesial-funksjoner=smart-deteksjoner

Acusense detekterer personer og biler

For ytterligere å forbedre deteksjon av personer eller biler anbefaler vi å bruke kameraer med Acusense. Dette er kameraer om kan detekterer at det som ses (f.eks. krysser linjen) er en person eller en bil. Dette hjelper ytterligere å redusere falske alarmer.

Vi får stadig flere kameraer med Acusense. Her finner du noen av modellene: https://www.netcam.no/produktkategori/kameraer/?pa_spesial-funksjoner=acusense