Velg en side

Forskjellige kamera-merker i en Hikvision NVR

Mange spør om bruk av en Hikvision NVR med andre kameramerker. Dette er ikke et enkelt tema, og vi prøver å belyse dette her.

IP-kameraer kommuniserer med NVR-opptakere gjennom et nettverk. For at de skal forstå hverandre må de bruke samme språk (kommunikasjons-protokoll). IP-kameraer og NVRer fra samme produsent bruker samme protokoll, og vil normalt kunne fungere godt sammen. Forskjellige merker kan ha forskjellige protokoller og kan enten fungere sammen godt, delvis eller ikke i det hele tatt.

Generelt anbefaler vi å bruke samme merke på opptaker og IP-kameraer. Dette sikrer bedre samhandling mellom kamera og opptaker.

Hikvision NVRer har lagt inn flere protokoller, og kan fungere sammen med flere andre merker. Men dette er likevel ikke bare rett frem. Protokollen et kamera bruker kan ha flere generasjoner, hvor noen fungerer bedre enn andre. Et eksempel er at et annet merke kamera kan fungere med NVR-opptakeren, men kun ved kontinuerlig opptak, og ikke for opptak kun ved bevegelse. Opptakeren «skjønner ikke» når kameraet kommuniserer at «nå er det bevegelse».

ONVIF

For å forbedre samhandling mellom de forskjellige merkene er det utviklet en global protokoll som heter ONVIF. Ved å bruke ONVIF-protokollen på både kamera og opptaker skal de kunne kommunisere bedre. Dette skal i utgangspunktet fungere, men dessverre har også dette sine begrensninger. Det finnes flere generasjoner av ONVIF-protokollen, noe som kan føre til utfordringer med å få dette til å fungere.

Så på bakgrunn av dette gjentar vi igjen anbefalingen: Generelt anbefaler vi å bruke samme merke på opptaker og IP-kameraer. Dette sikrer bedre samhandling mellom kamera og opptaker.

 NVR med integrert POE-switch

Mange av Hikvisions NVRer har integrert POE-switch for en «plug-n-play»-funksjon, slik at kameraene kommer inn automatisk med en gang en kobler til et kamera. Dette vil ikke fungere med andre merker IP-kameraer, eller med Hikvision-kameraer som allerede er aktivert fra før, og har fått et passord fra før (som er annerledes enn det passordet NVRen har fått).

Hvordan bytte ut en gammel Hikvision NVR med en ny

Hvis en skal bytte NVR (og beholde gamle kameraer) bør en passe på å bruke samme passord som kameraene har på den nye NVRen. En bør også gi den nye NVRen samme IP-adresse som den gamle hadde (eller i hvert fall en ledig IP-adresse i samme sub-nettet).

Hvordan sjekke om andre merker IP-kameraer fungerer i en Hikvision NVR

Det korte svaret er rett og slett at en bør teste for å se om det fungerer som en ønsker. Det er en stor fordel med noe nettverks-forståelse for denne prosessen.

Hvordan legge til et annet merke IP-kamera i en Hikvision NVR

Før en kan legge inn et kamera i en Hikvision NVR må en vite

 1. Kameraets IP-adresse
 2. Kameraet brukernavn og passord (alle IP-kameraer har dette)
 3. Kameraets merke eller om det er ONVIF-kompatibelt.

Fremgangsmåte for å legge det inn i NVRen

Merk: Dette er en kort beskrivelse og forutsetter kunnskap om nettverk og Hikvision NVR fra tidligere, evt. søke opp mer detaljert informasjon om hvert punkt.

 1. Pass på at kameraet og NVRen er fysisk koblet i samme lokale nettverk.
 2. Endre kameraets IP-adresse slik at det er i samme sub-nett som NVRen.
 3. I NVRen går en så til «Legg inn kamera» og legger IP-adressen, velger protokoll, og legger inn brukernavn og passord.
 4. Hvis ikke kamera-merkets protokoll fungerer så kan en prøve å velge ONVIF-prokollen.

Hva kan være grunnene til at dette evt. ikke fungerer?

 1. En legger inn feil IP-adresse
 2. Kameraet og NVRen er ikke i samme fysiske nettverk
 3. Kameraet IP-adresse er ikke i samme sub-nett som NVRen
 4. Brukernavn og/eller passord er ikke riktig
 5. Protokollen fungerer ikke.

Netcam har support som kan hjelpe med dette, men merk at det kan være en tidkrevende prosess å gjøre dette.

Vi hjelper dere gjerne


Vi hjelper dere med dette og mye annet via telefon og Internett. Bestill support:

https://www.netcam.no/support