Velg en side

Lyd/audio: Bruk av mikrofoner og høyttalere

Tilkobling til NVR:

 • Audio-utgangen ment for bruk med (aktiv) høyttaler.
 • Audio-inngangen er ment for mikrofon for kommunikasjon med annet utstyr. Kan ikke brukes som mikrofon for et IP-kamera.
 • NVR har vanligvis RCA-type innganger og utganger.

Plugg-typer og overganger

Hvis mikrofon eller høyttaler har minijack (3.5mm) brukes en overgang RCA-minijack.

 

Aktiv mikrofon og høyttaler

Mikrofon og høyttaler må være aktiv, og altså ha strømtilførsel. Dette kobles med egen strømforsyning uavhengig av IP-kamera.

 

Tilkobling til IP-kamera

Høyttaler og/eller mikrofon tilkobles plugger på IP-kamera. Tilkoblingen er vanligvis med minijack plugg (3.5mm) eller bare kabler. Dette varierer fra kamera til kamera

 

MERK: Hvis en ikke har tilgjengelig strømuttak ved kameraet (f.eks. ved bruk av POE) kan en bruke en POE-splitter på kamerasiden (dette avhenger av at en bruker POE strømforsyning til kameraet). Denne separerer data fra strøm, og da kan en bruke strømuttaket fra POE-splitteren til å gi 12V strøm til bade IP-kameraet og mikrofonen. En kan bruke en splittkabel for å gi strøm til BÅDE kameraet og mikrofonen/høyttaleren.

 

 

Hvis kamera har kabel-tilkobling og mikrofonen RCA-plugg bør RCA-pluggen kuttes og kablene kobles direkte til IP-kameraet. Ved bruk av kabler direkte vil en kabel være lyd og den andre er jord (G). Mikrofon bruker “IN” og høyttaler “OUT” tilkoblingene.

 

 

Oppsett i IP-kameraet (gjøres i nettleseren):

 1. Sett opp for både video og audio: Configuration – Video/Audio – Video
  1. Velg Video type: «Video&Audio»
 2. Justering av lyd: Configuration – Video/Audio – Audio

 

 1. For å høre lyden gå til “Live View», og juster lydnivå nederst til høyre på skjerme
 2. Juster lyden på høyttalerne på PCen for å få riktig lyd ut.
 3. Foreta evt. justeringer av lydfølsomhet, og omgivelseslydfilter. Plassering av mikrofonen vil også være viktig.
 4. Sjekk at opptaket blir med lyd. Opptak med «Video&Audio» må slås på.

Oppsett I NVR

 1. Opptak må settes til «Video&audio» (Meny – Opptak – Parametere). Velg kameraet det gjelder: Sett Videotype til å være «Video&Audio». Trykk så «Flere innstillinger» og marker for Audio.
 2. For å høre lyden må Audio-utgangen slås på (Meny – Konfigurasjon – Direktevisning): Marker for Audio.

Merk: Hvis NVRen har flere separate skjermutganger må dette markeres for den det gjelder (HDMI-utgangen gir lyd gjennom HDMI-kabelen, og da må skjermen har høyttaler. VGA-utgangen gir lyd gjennom audio-utgangen på NVRen.

Avspilling av video-opptak med lyd

 • Dette gjøres slik (PC eller NVR må ha høyttaler tilkoblet).
  • På PC: I nettleseren eller i programmet IVMS-4200.
  • NVR: Direkte ved å bruke lyd-utgangen
 • Merk at hvis en vil spille av flere kameraer samtidig og ETT av dem har lyd, må kameraet med lyd være kamera nummer 1 (D1). Dette må avspilles i IVMS-4200 for at det skal fungere.

Greit å vite ang bruk av lyd

 • Lyd høres kun når KUN kameraet en skal høre på er i fullskjerm-modus
 • Hvis en har to separate skjermutganger:
  • VGA-skjerm: Lyden går til audio-utgangen i opptakeren.
  • HDMI-skjerm: Lyden går til HDMI-kabelen.
 • Hvis en skal bruke audio-utgangen når en har HDMI-skjerm uten lyd må VGA-utgangen aktiveres MED lyd. Da kan både HDMI-utgangen OG audio-utgangen brukes.
 • Opptakere som har flere skjermer:
  • På hovedkjermen (HDMI): Første gang etter opptart: For å høre lyd må lydutgangen aktiveres (venstre museknapp for å se meny-ikoner nederst på skjermen: Aktiver lydutgang og juster volum).
  • På skjerm nummer 2 (VGA): Lyd er alltid aktivert eller deaktivert. Dette settes i menyen på opptakeren (Konfigurasjon – Direktevisning – Velg å aktivere lydutgang eller ikke, samt juster volumet).