Velg en side

Business Intelligence (BI) handler om å øke salget gjennom å tilegne seg mer kunnskap om kundenes adferd i butikken, optimalisere vareplassering og personalressurser, måle markedsføringsaktiviteter, samt forbedre kundeopplevelsen gjennom kortere køer.

I kjeder brukes Business Intelligence for å sammenligne statistikker mellom butikkene, og måle antall besøkende mot gjennomførte salg, kassakøer og personell. Resultatene gir et godt grunnlag for viktige forretningsbeslutninger.

Vesentlige spørsmål for alle butikker:

Netcam Business Intelligencia Video analytics cognimatics Trueview screen

Kundetelling ved hjelp av kamera

 1. Hvor mange besøker butikken?
 2. Når besøker de den?
 3. Hvor er de viktigste ”hot zones” i butikken?
 4. Hva leter kundene etter?
 5. Hvilken type mennesker besøker den?
 6. Har de optimal personalplanlegging?
 7. Er markedskampanjene effektive?
 8. Har de best mulige åpningstider?
 9. Hva er konverteringsraten? (% fra besøkende til kunde)?

Vår BI består bl.a. av følgende tjenester:

Kundetelling
 • Sammenlign dager, tider, besøkstall mot salgstall
 • Mål effekten av markedstiltak
 • Peronalplanlegging
Bevegelsesmønstre og trafikk i butikken
 • Hvilke områder har mest trafikk
 • Mål effekten av produktplasseringen
 • Sammenlign ved endringer
Kø-administrasjon
 • Måle kasse-køer i løpet av dagen
 • Aktivering av alarm når det er for lang kø (SMS, lampe, lyd)
 • Personal-planlegging
Oppmerksomhetstid:

(Mål direkte effekt av nye utstillinger. Prøv ut forskjellige produkter for å automatisk se umiddelbar effekt)

 • Hvor mange personer stoppet for å se på en utstillingen
 • Hvor lenge så hver person på utstillingen
 • % menn og kvinner

Denne informasjon skaffes ved å installere videokameraer og software. Resultatene kan eksporteres og vises grafisk på en webside. Ta kontakt med oss for å vite mer.