Velg en side

Politiet kan «se» Brumunddal sentrum hele døgnet – oppklarte 35 lovbrudd på tre år

Utdrag fra artikkel i Aftenposten.

 

På tre år er 35 kriminalsaker oppklart takket være de fem kameraene i området rundt gågaten.

I fjor krevde Datatilsynet at kameraene måtte fjernes.

Tilsynet viste til Sverige og rapporter som viser at kriminaliteten ikke går ned på grunn av kameraovervåkingen. De mener at folk må kunne få bevege seg fritt i det offentlige rom uten at politiet glor på dem.

Men politiet anket avgjørelsen, og rett før jul ga Personvernnemnda politiet rett til å overvåke sentrum hele døgnet.

Betingelsen er at kun politiet får se bildene, at opptakene slettes etter én uke, og at det føres logg over hvem som «ser» når.

– Vi ønsker ikke å kommentere denne saken, da vedtaket er overprøvd av Personvernnemda, sier seniorrådgiver Allan Auke i Datatilsynet.

Folk fryktet sentrum

De siste 30 årene hadde Brumunddal opparbeidet seg et heller rufsete rykte med fremmedhat, hærverk og småkriminalitet:

– For fem år siden fikk vi fem restaurantbranner og et stygt ran av en gullsmed i løpet av kort tid. Slik ville vi ikke ha det i Brumunddal, sier Terje Krogstad, lensmannen i Ringsaker kommune, og skred til verket.

Butikkansatte vegret seg for å være alene på jobb, og det snek seg inn en følelse av utrygghet i lokalsamfunnet.

Først skrudde de på flere gatelys og økte patruljeringen, men dette ga ikke ønsket effekt.

Så kom de fem kameraene på plass i 2014.

Kommunen kjøpte dem, butikkene bidro med veggplass og strøm, mens bruken ble overlatt til politiet.

Får levende bilder på mobilen

Lensmann Krogstad har et stort distrikt, men han kan når som helst fiske frem mobilen og få direkte overføring av hva som skjer i sentrum.

Det samme gjør politiets operasjonssentral på Hamar, eller patruljebilene som er ute og ruller.

Så langt er 35 kriminelle forhold oppklart ved hjelp av kameraene i Brumunddal sentrum:

– Om det har vært slåsskamp, kan patruljen som kommer til stedet, spole seg tilbake på kameraet og se hvem det var som startet bruduljen. Antall grove lovbrudd er kraftig redusert, sier Krogstad.

Men Datatilsynet var ikke imponert. De ville skrote hele prosjektet:

«Det er snakk om lite alvorlig kriminalitet som er oppklart på grunn av kameraene, og at det i seg selv taler mot bruken av kameraovervåking, «siden den berettigede interessen er mindre enn om det var tale om grov kriminalitet i stort omfang», het det i Datatilsynets vedtak.

Men Personvernnemnda overprøvde altså dette vedtaket.

MERK: Ilustrasjonsfoto.

Kilde: https://www.aftenposten.no/norge/i/4dzrlg/Politiet-kan-se-Brumunddal-sentrum-hele-dognet—oppklarte-35-lovbrudd-pa-tre-ar