Velg en side
Smart bruk av ansikts-gjenkjenning

Smart bruk av ansikts-gjenkjenning

Ansikts-gjenkjenning kan brukes på mange måter. Vi må differensiere mellom to typer: Ansikts-deteksjon: Systemet detekterer at det er et ansikt, men ikke hvem det er. Dette betyr i praktisk at det er en person. Dette brukes for å differensiere mellom en person og...
Bevegelse og smart-deteksjoner

Bevegelse og smart-deteksjoner

Bevegelsesdeteksjon fungerer fint for å starte opptak, men da svært mange av bevegelsene ikke er noe en må følge opp egner det seg dårlig for varsling til mobiltelefon eller vaktsentral. Dette vil føre til mange falske alarmer, og etter en kort tid vil varslingen nok...
Kameraet varsler med lys og lyd

Kameraet varsler med lys og lyd

Standard kameraovervåkning er at kameraet tar opp når det er bevegelse. Det kan også varsles til mobiltelefon eller vaktselskap når smart-deteksjoner eller AcuSens-deteksjoner utløses. Vanligvis får ikke personen som blir filmet noen direkte reaksjon på at han har...
Automatiske bilder til PCen

Automatiske bilder til PCen

Få bilder direkte til en mappe i PCen din for enklere oversikt. Video kan være tidkrevende å gå igjennom. En interessant mulighet er å få bilder eller en videosnutt sendt automatisk hver gang noe spesielt skjer. Da kan en enkelt se bildene som helt vanlige bilder på...