Select Page
Varslinger
Hikvision opptakere og IP-kameraer kan settes opp til å sende push-varsler til en app på mobiltelefonen (Hik-Connect), eller via e-post. Varslinger sendes vanligvis ved alarmer/eventer (bevegelse eller smart-deteksjoner), men kan også gjøres for systeminformasjon, som at et kamera har falt ut, eller at harddisken ikke fungerer.
Merk at vi anbefaler generelt ikke å bruke alarmer ved bevegelse, da dette kan føre til mange falske alarmer, særlig ved bruk utendørs. Vi anbefaler heller å sette opp varsling ved smart-deteksjon som linjekryssing, inntrengningsdeteksjon eller andre.
Vi skal her se på oppsett av e-post i enheten.
E-post
Les først om oppsett av E-post i brukermanualen. Brukermanualen finner du på CDen som kom med enheten, eller ved å søke på produktet i Hikvisions hjemmeside, og laste ned manualen. Oppsettet er forklart i manualen, men å gjøre det krever litt kunnskap om E-post-oppsett. Du må sjekke oppsettet med e-post-leverandøren din, da dette oppsettet har mer med din leverandørs e-post-oppsett å gjør..
Her er et dokument som beskriver dette, men merk at det er jevnlige endringer så finn sist oppdaterte versjon av brukermanualen:
Gmail

Mange ønsker å bruke Gmail, men merk at Gmail har økt sikkerhetsnivået og en må gjennom en spesiell prosedyre med å opprette ett app-passord. Dette er en litt omstendig prosess første gang, og må gjøres i Gmail før en gjør det i selve Hikvision-enheten.

Her er en grei Youtube-video som viser oppsett med Gmail: