Velg en side

Analoge kameraer kjennetegnes ved at de er kablet med koaksialkabel direkte fra kameraet og inn på en DVR-opptaker. De må få strøm fra en ekstern strømforsyning.

MERK: Ved prøving med andre strømforsyninger; Hvis du for forskjellige typer kamera må du sjekke at de bruker samme type strømforsyning (12V, 24V eller 230V).

Hovedfeiltyper:

Merk at antall kameraer en mister samtidig gir en god indikasjon på hva problemet er:

 • Mistet bilde på FLERE kameraer (samtidig): Hvis disse kameraene bruker samme strømforsyning er det mest sannsynlig strømforsyningen som er skadet, og bør byttes.
 • Mistet bilde på ALLE kameraene:
  • Hvis alle kameraene har samme strømforsyning: Da kan strømforsyningen være problemet.
  • Hvis det er flere uavhengige strømforsyninger: Alle strømforsyningene bør uansett testes først.
  • Hvis strømforsyningene fungerer bør DVRen testes. Slå av og på. Sjekk konfigurasjoner.
 • Mistet bilde på ETT kamera: Problemet kan være kameraet, strømforsyningen eller kabelen (selve kabelen eller pluggene). Alle delene må testes.

Før en begynner feilsøk anbefaler vi uansett å slå av og på DVRen, samt koble fra og til alle strømforsyninger.

Kameraet gir ikke video

Når en mister bildet på et analogt kamera er det i hovedsak 4 mulige årsaker. Her finner du en oversikt, og hva du kan gjøre for å sjekke hva problemet er:

 • Feil på strømforsyningen (dette er det vanligste problemet):
  • Brukes felles strømforsyning til flere kameraer? Hvis de andre kameraene har video er ikke strømforsyningen problemet. Hvis det brukes splittplugg fra strømforsyningen til flere kameraer kan en prøve å bytte til en annen strømutgang på samme strømforsyningen. Merk at splitt-pluggene også kan skades (men svært sjelden).
  • Hvis strømforsyningen har et lys: Sjekk om det er lys i den eller ikke.
  • Hvis du har et multimeter mål strømutgangen ved strømforsyningen, og ved kameraet. Prøv evt. denne strømforsyningen på et annet kamera.
  • Prøv et annet kamera (med samme strømforsyning og kabel).
  • Prøv en annen strømforsyning på dette kameraet (pass på å bruke riktig type strømforsyning til kameraet (12VDC / 24VAC).
  • Hvis kabelen er svært lang (eller tynn) er det mulig spenningsfallet fra strømforsyningen er for stor. Dette bør måles ved kameraet (multimeter). Hvis dette er tilfelle bør kabel (strømkabel) byttes eller en må sette en egen strømforsyning til kameraet ved siden av kameraet.
 • Video-problem / kabel:
  • Det vanligste problemet her er problem med pluggene (BNC). Sjekk at de sitter godt på kabelen, og at de er satt godt på kameraet og i DVRen. Bytt evt. plugger.
  • Sjekk også strømpluggene på samme måte.
  • Sjekk at kabelen ikke er skadet
 • Feil ved kamera.
  • Ta ned kameraet og koble det til kabelen og strømforsyningen til et annet kamera som virker. Hvis du får bilde er kameraet i orden, og hvis ikke er det skadet.
 • DVR-opptakeren er skadet
  • Prøv å ta ut pluggen til kameraet bak på DVRen og sett det i en annen inngang. Sjekk om det får bilde da.
  • Hvis kameraer, strømforsyninger og kabler fungerer, men det likevel ikke er bilde (verken på skjerm eller i menyer i DVRen, tydet det på at DVRen er skadet.
Videobildet skurrer og har forstyrrelser i bildet

Dette kan komme av:

 • For dårlig videokabel (for tynn eller for lang i forhold til kvaliteten).
 • Feil type videokabel. Kabelen bør være av typen koaksialkabel RG-59 eller RG-6. Hvis det brukes annen kabel (f.eks. nettverkskabel) må det brukes video baluner. I så fall bør disse sjekkes/byttes.
 • Kameraet mottar for lite strøm. Dette kan skje ved
  • For mange kameraer tilkoblet EN strømforsyning (for lite kapasitet til så mange kameraer).
  • Kabelen er for lang eller for tynn.
 • Videokabelen går for nært andre kabler med sterkstrøm eller nær motorer.
 • Kabelen har et jordingsproblem. Prøv å sette på jordingskoblinger mellom kamera og DVR.
Hva kan gjøres

Disse testene bør konkludere i hva som er årsaken til problemet. Oftest vil bytting av strømforsyning, kamera eller kabel være løsningen. Kontakt oss for nytt utstyr.