Velg en side

Denne artikkelen viser fremgangsmåten for feilsøking hvis en mister bildet til et IP-kamera på en NVR.  Vi anbefaler denne rekkefølgen i feilsøkingen, men de kan også gjøres uten rekkefølge.

 1. Start utstyret på nytt

Den “gyldne regel” i feilsøking av IT, spesielt for ikke-fungerende IP-kameraer, er å starte enheten på nytt. Slå av og på NVRen. Hvis du har separat POE-switch eller annen strømforsyning slå av og på den også.

 1. Sjekk at POE-switchen har strøm

Hvis du ikke bruker en NVR med Integrert POE-switch må du sjekke at du bruker en fungerende PoE-injektor eller PoE-switch, og at den har strøm. Dette sjekker du ved å se på LED-lysene. Prøv også å  koble kameraet til en annen port i POE-switchen.

MERK: Hvis kameraet krever mer strøm enn vanlig (POE+ eller HI-POE) må switchen (porten) ha kapasitet til dette.

 1. Kontroller tilkoblingen til kameraene

Sjekk at nettverkskablene sitter riktig i. Ta dem ut og inn. De skal klikke på plass.

 1. Sjekk at kameraet er konfigurert for å vises på skjermen

Velg visning av alle kameraene på skjermen samtidig. MENY – MULTIVISNING – velg så mange kameraer som mulig. Sjekk også at alle kameraene SKAL vises (er konfigurert for visning).

Konfigurasjon av hvilke kameraer som skal vises gjøres i MENY – KONFIGURASJON – DIREKTEVISNING.). Se manual for mer informasjon om dette.

 1. Sjekk om kameraet er offline eller har feil passord.

Gå til MENY – KAMERAER. Sjekk status på det aktuelle kameraet. Hvis det har en gul varseltrekant under “Status” betyr det vanligvis at det ikke er tilkoblet eller at det har feil passord. Trykk på trekanten for å se feilmeldingen. Hvis det er feil passord trykk på REDIGER til det aktuelle kameraet. Skriv inn riktig passord, og se om det kommer online igjen.

Hvis kameraet er “offline” betyr det at det ikke er tilkoblet. Sjekk kabler og kameraet. Det er også mulig kameraet har en annen IP-adresse. Sjekk ved å bruke programmet SADP.

 1. Sjekk at kameraet har IP-adresse i samme subnettet som andre kameraer og NVR.

De tre første verdiene i IP-adressen bør være lik på alt av utstyr. F.eks. «192.168.0.x» hvor x varierer fra enhet til enhet.  Hvis de tre første verdiene er annerledes må IP-adressen byttes. Se bruk av SADP-programmet.

 1. Sjekk at IP-kameraet er aktivt og tilgjengelig.

(Merk: Dette kan kun gjøres når det brukes en ekstern POE-switch).

Start programmet SADP (i en PC i samme nettverk), og sjekk om det «ser» kameraet. Se egen beskrivelse av bruk av SADP for dette.

 1. Sjekk at nettverkskabelen fungerer

Et vanlig problem er kabling. Sjekk at kameraet får strøm (for eksempel at IR-LEDene er røde i mørke).  Sjekk også LED-lysene på POE-switchen eller NVR-opptakeren (hvis de har lys).

For å teste om kabelen fungerer kan du prøve med en annen kabel. Hvis avstanden fra kamera til NVR/POE-switch er for lang til å prøve en annen kabel bør du ta ned kameraer slik at du kan koble det dirkete til NVR/POE-switch.

For et PoE-IP-kamera anbefales det at du bruker en Cat 6 eller Cat 5 Ethernet-kabel.

 1. Kontroller om det er IP-adressekonflikter

Hvert IP-kamera må ha en unik IP-adresse, slik at det kan sende og motta data i et datanettverk. Hvis det er en annen enhet som bruker samme IP-adresse med kameraet, vil det være en konflikt, og det vil føre til at IP-kameraet ikke fungerer. Sjekk om IP-kameraet ditt med problemer har et IP-adressekonflikt-problem.

Det er to måter å sjekke på:

 1. a) Skriv inn “cmd” på datamaskinen som kameraet ditt er koblet til, i Windows-søkeboksen for å åpne DOS-ledeteksten. Du kan skrive inn kommandoen “arp -a” (uten dobbelt anførselstegn) for å se om det er IP-konflikt.
 2. b) Alternativt kan du skrive kommandoen “ping cameraIPaddress -t” – hvis for eksempel IP-kameraets IP-adresse er 192.168.0.999, bør du skrive ”ping 192.168.0.999 –t”. Hvis du mottar resultater med “Unreachable” eller “Timed Out”, betyr det at IP-kameraet ikke kobler seg til nettverket. Da bør du endre kameraets IP-adresse.
 3. Tilbakesett kameraet til fabrikkinnstillinger

Hvis kameraet har en reset-knapp kan den brukes for å resette kameraet. Finn knappen og ta ut strømmen/kabelen. Hold knappen inne mens strømmen/kabelen blir satt inn igjen. Fortsett å holde knappen inntrykket 30 sekunder før du slipper. Kameraet blir da resatt. Husk at tilbakestilling betyr at kameraet vil miste alle innstillingene og konfigurasjoner. Kameraet må derfor aktiveres og legges inn i NVRen på nytt.

 1. Oppdater IP-kameraet til det siste firmware

Hvis kameraet vises i SADP eller NVRen, har IP-adresse i riktig subnett, og du er sikker på at du bruker riktig passord, kan du prøve å oppdatere kameraet firmware.

Sjekk kameraprodusentens offisielle nettsted for å se om det er utgitt ny firmware for kameraet ditt, og oppdater til den nyeste versjonen. Se egen beskrivelse av hvordan gjøre dette. Dette må gjøres med forsiktighet. Les alle notater om versjonen før du oppdaterer.

 1. Oppdater NVRen til det siste firmware

Se ovenfor om oppgradering av firmware.

Husk alltid å bruke programvaren eller appen fra produsenten. Det er den beste løsningen for å jobbe med alle funksjonene og uten spesielle problemer. Det finnes også tredjeparts programvare, men du må sjekke at alle funksjonene fra kameraet er tilgjengelige.

 1. Let på internett etter ofte stilte spørsmål om kameraet som ikke fungerer

De fleste spørsmål og problemer kan vanligvis besvares og løses med vanlige spørsmål (ofte stilte spørsmål). Søk på stikkord om dine problemer, og du finner vanligvis flere svar på lignende problemer.

 1. Be teknisk support om hjelp

Fremgangsmetoden beskrevet ovenfor vil vanligvis løse de fleste problemer. Netcam tilbyr teknisk support, men vi anbefaler at du prøver de metodene vi har beskrevet ovenfor. Hvis du har problemer med å gjøre noe av dette, eller ikke finner feilen kan vi hjelpe via telefon, Internett eller ved teknisk besøk. Ta da kontakt med oss ved å fylle ut skjemaet her:

https://www.netcam.no/support/

Når du kontakter oss bør du forklare problemet ditt så detaljert som mulig, og også hva du har gjort for å feilsøke. Da går prosessen raskere for alle parter. Merk at slik spesialisert teknisk support vanligvis blir fakturert etter medgått tid.