FG står for Forsikringsgodkjent.

FG er en del av Finans Norge Forsikringsdrift. Formålet til FG er å utarbeide regler og godkjenne sikringsutstyr og foretak for å redusere risikoen for brann- og innbruddsskader.

Å bruke FG-godkjent utstyr er ofte et krav fra forsikringsselskapene, og fører ofte til rabatter i forsikringen. Noen av våre kunder spør om FG-godkjent utstyr for kameraovervåkning. Dette er imidlertid et område FG ikke dekker, så det finnes ikke i dag FG-godkjent kameraovervåkning.  I håndboken står det følgende om kameraovervåkning (ITV): “Generelt er det ikke krav om kameraovervåking verken privatkunder eller for bedrifter.”

Her finner du noen lenker til FG:

FGs nettside

FGs håndbok i innbruddssikring.