Select Page
Hvordan administrer brukere i Hikvision IP-kameraer, NVR og DVR

Vi anbefaler å endre passord og opprette egne brukere for hver person som skal ha adgang til systemet. Forskjellige brukere kan ha forskjellige tilganger. Det an være operatør-brukere som kun har tilgang til å se opptak, og en annens som har tilgang til å gjøre endringer i oppsett (admin). Dette er særdeles viktig dersom opptakeren har internett-aksess.

På NVR/DVR:  Meny – Konfigurasjon – Brukere
I nettleser: Configuration – Settings – Users 

Merk: Dette er generelt. Menyer og visninger varierer noe fra modell til modell.