Velg en side

Garanti og teknisk support ved installasjoner

Når Netcam har levert og installert utstyr hos kunder gjelder følgende garanti- og supportbetingelser:

Hva som er inkludert i garantien

Netcam gir 2 års garanti mot produksjonsfeil og installasjoner av eget utstyr. I denne perioden repareres/byttes utstyr kostnadsfritt. Garantien gjelder også teknisk support pga utstyrs- eller installasjons-feil. I samme periode gir Netcam fri telefonsupport i bruk av systemet.

Hva som ikke er inkludert i garantien

 • Support som gjelder endringer i konfigurasjoner og oppsett.
 • Fysisk endring eller flytting av utstyr.
 • Når kunde eller 3.part er årsaken til feilen. Dette kan være endringer i oppsett, skade på utstyr eller kabling, problemer pga fra- og tilkobling av utstyr, feil etter strømbrudd, bytting av kundes annet utstyr (PCer/switcher/Internet-router), endring i nettverksoppsett etc.
 • Feil på kundens eget utstyr.

Fakturering av support

Teknisk support som ikke er inkludert i garantien faktureres på følgende måte:

 • Ved telefon-support faktureres medgått tid (minimum 30 minutter)
 • Ved Internett-support (via f.eks. Teamviewer) faktureres medgått tid (minimum 1 time)
 • Ved support hos kunden faktureres medgått tid til support og reise (minimum 2 timer). I tillegg faktureres ekstra tid og faktiske reisekostnader.

Support-priser

Når support ikke er dekket av garanti gjelder disse prisene:

 • Via telefon og Internett: 980 kr pr time
 • Support på stedet: 1290 kr pr time. Minimum 2580 kr. Dette inkluderer reise og bom i Oslo.
 • Utenfor Oslo faktureres 6 kr pr km i tillegg.
 • Parkering og ekstra bommer faktureres i tillegg.
 • Utstyr og materiell faktureres i forhold til forbruk.
 • Alle priser er eks. mva.

Ved avtale om support godtar kunden våre betingelser. Hvis kunden ønsker å avbestille support må han gi beskjed på epost til Netcam senest to dager før avtalt tid. I motsatt tilfelle vil minimumspriser for support bli fakturert.