Select Page

Visning av live video og opptak over et nettverk (f.eks. Internett) vil variere avhengig av hvor god nettverkshastighet en har. Vær spesielt oppmerksom på at det er opplastingshastigheten på stedet hvor opptaker/kameraer er, og ikke nedlastigshastigheten. De fleste internet-forbindelser har god nedlasting, men lavere opplasting. Dette kan sjekkes med Internett-leverandøren eller bruke måleverkstøy i nettet (f.eks. speedtest).

Hvis en har dårlig hastighet vil det kunne føre til at video går i rykk og napp, og ikke flytende. Hvis dette skjer, og en ikke får forbedret Internett-tilgangen er det flere ting en kan gjøre for å redusere båndbredden systemet bruker. Det er nemlig båndbredden som er flaskehalsen.

Det er vanskelig å gi anbefalinger på hva hastigheten bør være da det varierer mye fra konfigurasjon til konfigurasjon. Men en en tommelfinger-regel kan være at et 4-megapixel-kamera bør ha minst 2 mbps pr. kamera ved bruk av H.265+ kompresjon og 5 mpbs ved H.264. Merk at dette gjelder pr. kamera.

Forslag til tiltak:

  • Kompresjon: Bruk H.265 eller H.265+ hvis mulig (avhenger av kamera)
  • Bildehastighet (FPS): Reduser antall bilder pr. sekund. F.eks vil 12 FPS i stedet for 25 bruke halvparten så mye bitrate.
  • Opptakskvalitet. Varierer mellom Høy, Høyere og Høyest.
  • Bitrate: Denne kan reduseres
  • Bildeoppløsning: Kan justeres nedover

Merk at mange av disse tiltakene kan ha innvirkning på bildekvalitet og hvordan sluttresultatet oppleves. Vi anbefaler prøve seg frem til en finner en god balanse i forhold til hastighet over Internett og bildekvalitet.