Velg en side

Her finner du en beskrivelse av oppsettet til våre standard Hikvision overvåkningssystemer. Den er laget som en steg-for-steg liste og har begrenset informasjon om hvert tema, men med lenker til mer utfyllende informasjon.

Merk at vi har flere NVR-modeller og det vil være noen forskjeller mellom dem. Dette er en generell beskrivelse. For utfyllende informasjon anbefaler vi å lese brukermanualer.

Tilkobling av utstyr

For å fungere må NVRen tilkobles skjerm, strøm og mus.

 • Skjerm kobles i HDMI eller VGA-porten. NVRen kan også brukes uten skjerm, men vi anbefaler å koble til en skjerm i hvert fall for førstegangsoppsettet.
 • Mus kobles i USB-porten. Det er to USB-porter. Vi anbefaler å bruke USB-porten på baksiden av NVRen for å kunne bruke en USB minnepenn for å ta ut video på fremsiden.
 • Strøm tilkobles strømuttaket.

Når NVRen starter skal det komme et bilde på skjermen. Den enkleste måten å bruke NVRen på er vha musen.

Aktivering av opptaker

Før en kan begynne å bruke opptakeren må den aktiveres, samt at en må opprette et passord. Ved førstegangs start av opptakeren vil en få et skjermbilde som spør om å opprette passord. Passordet må ha minst 8 tegn og inneholde minst tre av følgende typer tegn: små bokstaver, store bokstaver, tall og spesialtegn.

Vær spesielt nøye med å notere passordet. Hvis dette mistes må en kontakte oss eller Hikvision direkte for resetting av passordet. Dette er en større prosess og en må påregne bruk av teknisk support, noe som er en ekstratjeneste og faktureres i forhold til tidsbruk.

Se detaljer beskrivelse her: https://www.netcam.no/aktivering-av-hikvision-opptaker/

Bruk av oppstartsveileder

Etter aktivering kommer NVRen automatisk inn i en oppstartsveileder, som gjør førstegangsoppsettet enklere. Denne er enkel å bruke, men vi har likevel laget en detaljert gjennomgang med kommentarer. Denne finnes her: https://www.netcam.no/oppstartsveileder-hikvision-opptaker/

Oppsett av opptaker

Ved førstegangsoppsett anbefaler vi å se på disse konfigurasjonene:

 1. Sette automatisk justering av klokken for sommer/vintertid: Meny – Konfigurasjon – Generelt – DST-innstillinger: Ikke marker for automatisk men velg «Aktiver» og Mars – Siste – 2am og Oktober – siste – 2am, samt “60 minutter”.
 2. Skjermoppløsning: Velg høyest mulig oppløsning i forhold til skjemen: Vanligvis 4K eller FULL-HD (1920×1080). Hvis du velger for høy oppløsning (som skjermen ikke greier å vise) vil den bli satt tilbake til forrige etter 15 sekunder.
 3. De-aktiver varseltrekant ved bevegelse: Meny – Konfigurasjon – Unntak- Hendelseshint: Slå av for “Bevegelsesregistrering”
 4. Slå av DHCP (Meny – Konfigurasjon – Nettverk – Generelt: Deaktiver DHCP. Dette bør gjøres ETTER at den har fått IP-adresse ved første gangs tilkobling til et nettverk).
 5. For sikring av systemet, samt personvern anbefaler vi at passord-bruk er aktivert. Men dette er opp til brukeren. Meny – Konfigurasjon – Bruk Passord

Legg inn kameraene i opptakeren

For våre standard overvåkningspakker (med IP-kameraer og Plug-and-play NVRer): I disse systemene er det bare å koble en nettverkskabel fra hvert kamera til POE-switchen på baksiden av NVRen. Da kommer kameraene inn automatisk.

For NVRer UTEN integrert POE-switch: NVRen bør helst kobles til et nettverk med en router. Routeren vil da gi kameraene IP-adresser i nettverket, og innleggingen er svært enkel.

Hvis nettverket ikke har en router tilkoblet, se denne artikkelen: https://www.netcam.no/legge-inn-kameraer-i-nvr-uten-poe-switch-og-router/

For analoge kameraer og DVR-opptakere: Analoge kameraer kobles direkte fra kamera til DVR-opptaker med en koaksoaøkabel. Kameraene trenger egen strømforsyning. Denne settes gjerne ved siden av DVRen og hvert kamera kobles til den.

Tekst i videobildet

MERK: For å gjøre dette oppsettet på NVR må IP-kameraene være tilkoblet allerede.

For at dato skal vises i riktig format må dette endres for hvert kamera:

 1. Sett riktig tekst-informasjon på kameraene: Meny – Kamera – OSD:
  1. Hvis kameranavn brukes; legg inn kameranavn for hvert kamera. Hvis det ikke brukes kameranavn, så slå av visning av kameranavn på skjermen “Vis navn”
  2. Sett datoformat til “DD-MM-ÅÅÅÅ”. (Dag – Måned – År)
  3. Gjør dette for alle kameraene.

Opptaksoppsett

]MERK: For å gjøre dette oppsettet på NVR må IP-kameraene være tilkoblet allerede.

 1. Aktivere opptak ved bevegelse (Vi anbefaler vanligvis at opptak kun skjer ved bevegelse.)
  • Meny – Ta Opp – Tidsplan – Rediger.
  • Marker for «Døgnkontinuelig» og velg «Bevegelse»
  • Klikk «kopier» for å kopiere til alle dagene. Trykk OK.
  • Trykk så “Kopier” for å kopiere innstillingen til alle kameraene.
 2. Begrens opptak til kun x dager (7 dager er anbefalt i retningslinjene til Datatilsynet):
  • Meny – Ta Opp – Parametere
  • For hvert kamera gjør følgende:
   • Trykk “Flere innstillinger…”
   • Endre “Utløpsklokkeslett (dag) fra 0 til 7 (sletting etter 7 dager). Trykk OK. Trykk “Bruk”.
  • Gjør dette for hvert kamera.
 3. Sjekk evt. at bevegelsesdeteksjon er aktivert i kameraene.
  • Meny – Kamera – Bevegelse: Sjekk at dette er aktivert, at området er markert, og følsomheten er satt til 60 (av 100). Dette kan senere justeres hvis det blir for mye/lite opptak.
  • Gjør med alle kameraene.
  • Sjekk evt. hvert kamera for å se om en vil spesialtilpasse hvilket område som skal detekteres.

Sjekk så at kameraene tar opp ved bevegelse. Dette gjøres ved å sjekke opptaket på hvert kamera.

Personlige tilpasninger

  • Tilpasset bevegelsesdeteksjon: Meny – kamera – Bevegelsesdeteksjon:
   • Vi anbefaler å tilpasse bevegelsesdeteksjonen for hvert kamera. Dette kan endres til bare å detekte bevegelse i deler av bildet, samt at sensibiliteten kan endres for å justere graden av bevegelser. Vi anbefaler å utelukke ting som ikke skal igangsette opptak. Dette kan være trær som beveger seg i vinden eller at kameraet dekker et område som ikke er relevant for opptak, f.eks. en vei.
  • Flere brukere: Meny – Konfigurasjon – Brukere:
   • Vi anbefaler å endre passord og opprette egne brukere for hver person som skal ha adgang til systemet. Forskjellige brukere kan ha forskjellige tilganger. Det an være operatør-brukere som kun har tilgang til å se opptak, og en annens som har tilgang til å gjøre endringer i oppsett (admin).Dette er særdeles viktig dersom opptakeren har internett-aksess.

Brukere og passord

Vi anbefaler å endre passord og opprette egne brukere for hver person som skal ha adgang til systemet. Forskjellige brukere kan ha forskjellige tilganger. Det kan være operatør-brukere som kun har tilgang til å se opptak, og en annens som har tilgang til å gjøre endringer i oppsett (admin).Dette er særdeles viktig dersom opptakeren har internett-aksess.

Dette gjøres her: Meny – Konfigurasjon – Brukere:

Internett-tilkobling

Internett-tilgang settes enklest opp med tjenesten Hik-Connect. Dette er ganske enkelt å sette opp. Vi har imidlertid laget en detaljert beskrivelse av hvordan dette gjøres her:

Hik-Connect

Avslutning og QA-kontroll

Før avslutning av oppsettet anbefaler vi å kontrollere følgende:

 1. Slå av og på opptakeren for å bekrefte at den starter riktig
 2. Sjekk opptak: At kameraene tar opp riktig (vanligvis på bevegelse)
 3. Skjermtekst på hvert kamera; At tekst på hvert kamera er riktig (kameranavn, datoformat og dato/tid)
 4. At dato og klokkeslett er riktig
 5. At x dagers opptak er satt på hvert kamera.
 6. Vedlikehold: Gå igjennom informasjon under Meny – Vedlikehold, og sjekk at det ser riktig ut.
 7. Sjekk at passord er slått på.
 8. Eksporter gjerne oppsettet til en minnebrikke
  1. Sjekk at USB minnebrikke er satt i, opprett eller velg en mappe du vil bruke.
  2. NVR/DVR-oppsett: Meny – Vedlikehold – Import/Eksport:
  3. IP-kamera-oppsettet: Meny -Kamera -Import/eksport av IP-kamera.