Velg en side
Hva kan kameraet “se”?

Linsen er det som avgjør hva (hvilket område) kameraet kan “se”. Det er derfor viktig å være bevisst på type linse ved valg av kamera. Mange ønsker å “se mest mulig”, men vær oppmerksom på at jo større område du dekker med kameraet (større vinkel), jo mindre detaljert vil du se på avstand. Ønsker en gjenkjenne en person eller et bilskilt på avstand bør en redusere området en dekker (mindre vinkel på kameraet). En kan også øke bildeoppløsningen (antall megapixel), men dette har ofte mindre effekt enn å redusere vinkelen. Se illustrasjonen for å se eksempel på hva en dekker med med forskjellige linser:

Linseverdier i mm

Linsene graderes i mm. Lavere mm (f.eks. 2.8mm) betyr bredere vinkel, og en ser et større område (f.eks. 2.5mm i bildet ovenfor). Større mm-verdi betyr at en dekker en mindre vinkel, og en får en zoom-effekt, og ser mer detaljer lengre unna (eksempel 25mm i bilden ovenfor). Det blir omtrent som effekten av å bruke en kikkert. En ser lengre unna, men dekker et mindre område.

En 2.8mm linse vi altså dekke over 90º, og dermed dekke hele rommet hvis kameraet plasseres i et hjørne. Hvis en vil se en innkjørsel et stykke unna bør en derimot bruke mindre vinkel slik at en får mer detaljer på avstand. Dette kan typisk være 12mm som gir ca. 30º vinkel – altså en kikkerteffekt.

Linsetyper

Det er i hovedsak tre typer linser:

  1. Fast linse
  2. Justerbar/varifokal linse
  3. Styrbart/PTZ
Fast linse

Dette betyr at bildevinkelen er fast, og ikke kan justeres. De fleste slike kameraer har rundt 90º bildevinkel, og dekker et stort område. For dekning av et mindre rom er 90º ideelt, da det kan plasseres i et hjørne og dekke hele rommet. Denne typen kamera er den rimeligste.

Justerbar/varifokal linse

Dette betyr at vinkelen kan justeres for å tilpasse det området en ønsker å “se”, og en kan dermed bestemme seg for å se et område lengre unna bedre. De fleste kan justeres fra 30º til 90º.

Netcam Varifokal linse illustrasjon

Motorisert varifokal linse
Netcam motorisert linse

Forskjellen på manuell og motorisert zoom

De varifokale linsene kan være manuelle eller motoriserte. De fleste av våre varifokale kameraer har motorisert linse, og det betyr at vinkeljusteringen kan gjøres fra NVR, PC eller mobiltelefon. Manuell varifokal linse betyr at linsen må justeres i selve kameraet. Se illustrasjon.

Se våre kameraer med motorisert zoom her

Styrbare / PTZ

Styrbare kameraer kan styres i alle retninger 360º, og zoomes. Dette betyr at en kan dekke et mye større område, og får mye bedre detaljer hvor kameraet “ser”. De fleste kan programmeres til å automatisk rettes mot forhåndsbestemte områder ved alarmer eller bevegelser i andre kameraer. Noen kan også automatisk følge personer og biler i et område. Men det er viktig å være bevisst på at når kameraet ser et sted, ser det selvfølgelig ikke de andre stedene. Ofte kan det være bedre å ha flere enklere kameraer enn ett styrbart.

Se våre styrbare kameraer her

Kontakt oss for en samtale rundt dine behov, og hva som er alternative løsninger. Ring 21 68 23 00.