Velg en side

Tidligere var det en maksimum opptakstid på 7 dager. Dette ble endret i 2018, og nå har en lov til å lagre opptakene lengre, så lenge en kan dokumentere hvorfor dette er nødvendig.

Dette skriver Datatilsynet i sin nettside:

Kameraovervåking kan virke både proaktivt (forhindre en hendelse) og reaktivt (oppklare en hendelse). Der kameraovervåking virker proaktivt, skal opptakene slettes fortløpende med et rimelig intervall – med mindre man har oppdaget en hendelse. I praksis kan syv dager være en tommelfingerregel, siden de fleste vil ha oppdaget relevante hendelser innen en uke. Loven åpner for at opptak kan lagres lenger enn dette, men i så fall må virksomheten kunne dokumentere hvorfor dette er nødvendig.

Der kameraovervåking virker reaktivt, kan man hente ut opptaket som viser den aktuelle hendelsen og ta vare på det så lenge som er nødvendig for å oppklare hendelsen, politianmelde eller fremme et rettskrav.

Kilde: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-verktoy/veiledere/kameraovervaking/?id=6197