Vi opplever generelt svært få problemer med levert utstyr. De fleste feil kommer av feil konfigurasjon, noe som ikke er dekket av garanti. Før evt. innsending av utstyr til oss anbefaler vi at en prøver feilsøking på egen hånd. Dette kan spare tid og kostnader i forhold til å sende oss utstyr. Ofte vil også feil være i forhold til annet utstyr, og da er det ikke mulig for oss å se feilen og forstå problemet.

Sjekk først våre artikler om feilsøking: https://www.netcam.no/tag/feilsoking/

Hvis en ikke finner feilen, fyll ut skjemaet og send til oss her: https://www.netcam.no/support/

Hvis det blir avtalt at produktet skal sende inn gjelder følgende betingelser:

Retur av varer (også reklamasjon) må avtales på forhånd. Send en e-post til retur@netcam.no med kundenavn og fakturanummer. Avvent så et RMA-nummer fra oss, som brukes ved retursendingen.

Hvis et produkt returneres til Netcam for undersøkelse og vi ikke viser de oppgitte feilene, faktureres et feilsøkingsgebyr på 500,- samt returfrakt.

Kunden er ansvarlig for pakking og forsvarlig forsendelse av utstyret. Varer som sendes i retur emballeres godt og sendes sammen med RMA-nummer til Netcam Norge AS, Hoffsveien 16, 0275 Oslo. Produktet skal sendes som bedrifstpakke eller pakke til posten. Kunden betaler selv frakten. Hvis produktet er i garantitiden og defekt pga fabrikasjonsfeil vil utlagt fraktkostnader bli refundert.

Send også med en så detaljert som mulig beskrivelse av feilen, evt. epost-kommunikasjonen med Netcam.

Hvis det dreier seg om et IP-kamera eller NVR/DVR så husk å sende med brukernavn og passord. Hvis passord er mistet til Netcam fakturere 500 kr for resetting av utstyret.

Netcam forbeholder seg retten til å avgjøre hvorvidt et returnert produkt skal repareres, erstattes med identisk produkt, tilsvarende produkt eller krediteres hvis garantiproduktet er gått ut av sortimentet.