Velg en side

Netcam Hikvision PTZ-menu

De fleste av våre analoge (HD-TVI) kameraer har en intern meny som kan konfigureres. Hva som kan konfigureres varierer fra kamera til kamera. Her kan ofte oppløsning, lysfunksjoner (som baklyskompensasjon, WDR, IR-lys), speilbilde etc justeres. De vanligste justeringen vil være oppløsning og aktivering av WDR for baklyskompensasjon.

Tilgangen til endringer av dette må gjøres fra DVRen (eller i nettleseren til DVRen). Når en har bildet fra det aktuelle kameraet på skjermen i DVRen trykker en venstre museknapp, og trykker på PTZ/dome-ikonet nederst på skjermen. En får da opp en meny for å styre et domekamera (pilknapper). Trykk så på “IRIS+”-knappen for å få tilgang til kameraets interne meny. Se bilde. En bruker så pilknappene for å velge og endre funksjoner. En ser endringen i bilde umiddelbart. Når alt er gjort velger en “Save and Exit” for å lagre og gå ut av menyen.

Netcam HD-TVI OSD-meny

 

Merk at hvis kameraet kan ha høyere oppløsning enn DVR-opptakeren kan en risikere å konfigurere kameraet slik at bildet ikke kan vises på DVRen. I så fall kan en slå av og på strømmen på kameraet for å resette kameraet slik at en ser bildet igjen (hvis en ikke allerede har lagret endringene.)