Velg en side

Når IP-kameraene er koblet til et vanlig kontornettverk vil de være i samme nettverk som andre enheter tilkoblet nettverket, som PCer, skrivere, mobiltelefoner etc. Det er da noen ting en bør være klar over.

Det første er at kameraene sender video, som opptar mye båndbredde i nettet. Hvis nettverket har kapasitetsbegrensninger kan dette i noen tilfeller føre til at hastigheten til annen nettrafikk blir begrenset. Dette vil selvfølgelig avhenge av antall og typer kameraer, og hvor mye hvert kamera bruker av båndbredde.

En annen faktor er bruk av IP-adresser. Alle enhetene i et nettverk har enten fast IP-adresse eller får en IP-adresse fra routeren hver gang den kobles til (DHCP) ut fra hvilke adresser som er ledige på det tidspunktet. Særlig vil trådløse enheter som mobiltelefoner og «sovende» trådløse printere kunne få forskjellige IP-adresser hver gang. For de fleste enhetene er ikke dette noe problem, men hvis to enheter får samme IP-adresse skapes en IP-konflikt, noe som kan påvirke nettverket mye, og skape problemer med tilkoblinger og hastighet. En IP-konflikt kan være vanskelig å finne, og bør sjekkes av en IT- og nettverkskompetent person.

Vår generelle anbefaling er at nettverket blir planlagt, og en forhånds-definerer et IP-område for kameraer og annet utstyr. Det er spesielt viktig at DHCP konfigureres for kun å gi IP-adresser innenfor et annet område enn resten av utstyret med faste IP-adresser. Et eksempel kan være DHCP fra 2 til 99, IT-utstyr fra 100 til 199 og kameraer fra 200-220.