Select Page
Høyttalere

Noen kameraer kan tilkobles ekstern høyttaler for å kunne gi beskjeder  eller snakke til personer i nærheten av kameraet. Da kan en snakket til høyttaleren fra mobiltelefon og PC. Dette kan være svært effektivt for å stanse ulovligheter før de skjer.

Høyttaleren kobles direkte til audio ut-koblingen på kameraet. Det brukes aktive høyttalere med sin egen strømforsyning. Type høyttaler bør velges utfra hvor stort området er, og hvor høyt volum en ønsker. Særlig for utendørs bruk bør det være kraftige høyttalere som tåler vann og norsk klima.

Noen enkle kameraer har også innebygget høyttaler, men disse har vanligvis begrenset volum og kvalitet.

Mikrofon

De færreste overvåkingskameraene har mikrofon og lydopptak. Det er i hovedsak ulovlig med kameraer med lydopptak i Norge. Unntaket er post-og bank-lokaler. Det er ikke bare opptak med lyd som er ulovlig, men også “overføring” av lyd. Dette betyr i praksis at kameraer som har mikrofon ikke er lov til å bruke i Norge. Merk at denne loven ikke gjelder private hjem/hytter/områder.

Datatilsynet sier

“Det er som regel ikke tillatt å overføre eller ta opp lyd sammen med bildet fordi dette kan rammes av straffebestemmelsen om romavlytting (straffeloven § 205).”

Kilde: https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/verktoy-skjema/sporsmal-svar/kameraovervaaking/Er-det-lov-til-a-ha-overvakingskamera-som-ogsa-gjor-lydopptak/