Velg en side

Netcam skolen

Kamera-overvåkning for nybegynnere

Mange av våre kunder kan lite om kameraovervåkning, så vi har laget en artikkel om kameraovervåkning for nybegynnere.

Formål med overvåkningen

Før en begynner bør en ha klart for seg hva en ønsker å oppnå med overvåkningen. Dette vil påvirke valg av utstyr.

Passiv: Opptak for å se hva som skjedde

Det vanligste formålet er å kunne ha videoopptak for å i ettertid se hva som faktisk skjedde. Dette kan være som bevis og identifikasjon av personer ved tyverier, uautorisert inngang eller skader.

Aktiv: Varsling til vaktsentral eller mobil

Aktiv overvåkning betyr at en bruker systemet for å få varslinger i det noe skjer. Da kan en følge med og reagere med en gang. Dette kan være å varsle vaktselskap, politi, brannvesen eller en nabo. En kan også aktivt slå på alarmlys eller -lyd i systemet. Dette må planlegges og settes opp riktig slik at en får riktig bruk, og unngår falske alarmer.

Overservasjon

Kameraovervåkning brukes for å aktivt observere områder som er skjult. Eksempler er at en fra kassen i en butikk kan se gjemte hjørner, og følge med hele butikken fra ett eller flere steder. Det brukes også for observasjon av spesielle områder i produksjonsprosesser.

Hva et system består av

Et vanlig overvåkningssystem består i hovedsak av en videoopptaker, kameraer og kabler. Større systemet kan ha ytterligere komponenter, men vi beskriver kort her funksjonene til hovedutstyret:

Dette er sentralenheten (hjernen) i systemet. Her blir systemet konfigurert og opptak skjer på en innebygget harddisk. Denne kan kobles til en mus og skjerm og brukes helt selvstendig. Her an en se live video, opptak, og konfigurere systemet. På enkle systemer brukes vanligvis opptakere med innebygget POE-switch, slik at kameraene kan kobles direkte til opptakeren. 

I tillegg til å gi video og data til systemet er dagens IP-kameraer smarte og kan ha avanserte funksjoner innebygget. Kameraene kan konfigureres for å få bedre bilde, samt sende varslinger når noe skje

Vanlige systemer bruker standard nettverkskabler. Det går en kabel fra hvert kamera til opptaker eller separate POE-switcher. Det går både data (video) og strøm gjennom samme kabel, slik at en slipper å tenke på strøm til kameraet. Avstand fra opptaker til kamera kan være opptil 250 meter.

Hvordan et overvåkningssystem fungerer

N

Opptak ved bevegelse

I nesten alle tilfeller anbefaler vi at systemet tar opp ved bevegelse. Da blir det enklere og raskere å gå gjennom videoopptak

N

Automatisk sletting

Systemet kan settes til automatisk sletting av video etter f.eks. 7 dager, slik at en alltid har opptak av de siste 7 dagene, og ikke trenger gjøre noe manuelt.

N

Varsling

Vi anbefaler ikke å bruke bevegelsesdeteksjon for varsling. Det vil føre til for mange falske alarmer, og at en slutter å bruke systemet. Det finnes en rekke smarte funksjoner som linjekryssing, inntrengsningsdeteksjon, ansiktsdeteksjon etc som er bedre å bruke. Acusense-kameraer kan også skille mellom personer/biler og annen type bevegelse. Disse funksjonene kan aktiveres automatisk i spesifikke tidsrom, eller slås på ved behov. Alarmkameraer med innbygget alarm er aktuelle å bruke i noen tilfeller.

Hvordan overvåkningssystemet brukes

N

Direkte på opptaker

Det enkleste er å bruke systemet med mus og skjerm direkte tilkoblet opptakeren.

N

På mobiltelefon

Når systemet er koblet til Internett kan en bruke en app på en mobil for å se live video, sjekke opptak og få varslinger. En kan også laste ned videoer i høy kvalitet når det har skjedd noe.

N

På PC

Ved bruk av PC/Mac kan en enten få tilgang til systemet i en nettleser (når PC og opptaker er i samme nettverk), eller ved å bruke en egen klient-app.

Hvordan systemet installeres

SKJERM OG OPPTAKER

Videoopptaker (og evt skjem) plasseres på egnet sted. Dette kan vær i et IT-skap, på et kontor eller i et låst metallskap et fellesområde. Plassering planlegges utfra praktisk bruk av systemet.

KAMERAER

Kameraene skrus fast i vegg eller tak utfra hva de skal se. Det finnes et utvalg av festebraketter, koblingsbokser, regnbeskyttelse etter behov.

KABLER

Den største jobben er ofte kablingen. Det brukes imidlertid vanlige nettverkskabler med lav-volts strøm. Utfordringen er å finne beste kabelveier samt kabelfesting. Disse går ofte i kabelbroer, i kabelkanaler eller trekkrør, eller bare festet til vegg/tak. Kablene kan være opptil 250 meter lange.

INTERNETT

Videoopptakeren kobles med en nettverkskabel til en Internett-router. Ved å skanne en QR-kode får en lagt inn systemet i en app på mobilen Hvis bedriften har egne større IT-systemer med brannvegger må disse noen ganger konfigureres.

Ikke les mer!

 

Gjør det enkelt. 95% av kundene

vet lite om overvåkning, og

har stor nytte av personlig hjelp. 

Er du en av dem så kontakt oss

for en prat.

 

21 68 23 00

post@netcam.no

9 + 12 =

Ikke les mer!

Gjør det enkelt. 95% av kundene våre vet lite om overvåkning, og har stor nytte av personlig hjelp. Er du en av dem så kontakt oss for en prat.

21 68 23 00
post@netcam.no

14 + 12 =