Select Page

I samfunnet er det nå en utvikling hvor innbrudd og ulovligheter dessverre er i en økning. Kameraovervåkning kan være en god måte å redusere ulovligheter, og et nyttig verktøy for å oppklare og føre bevis når det først har skjedd noe.

Datatilsynet regulerer imidlertid lovligheten av kameraovervåkning i forhold til personvern. Det skal være en klar grunn til å bruke kameraovervåkning, og overvåkning for å se hvordan de ansatte arbeider er ikke tillatt.

Det er i første omgang viktig å vurdere om grunnene for å bruke kameraovervåkning er til stede. I nettsidene til Datatilsynet kan en lese mye om dette. Hvis en bestemmer seg til å sette opp kameraovervåkning er det viktig å sette opp et system som tar hensyn til personvernet til de ansatte.

Ansatte

Hvis en må sette opp kameraer i områder hvor det arbeides normalt bør en snakke med Datatilsynet om hvordan dette bør gjøres. Her presenterer vi noen forslag til tiltak en kan vurdere i forhold til å ivareta personvernet for de ansatte:

  • Opptaker og skjerm skal stå på et felles sted, slik at de ansatte kan se når noen ser på live video eller går igjennom opptak.
  • Innekameraene skal kun ha opptak utenom vanlig arbeidstid.
  • På skjermen på opptakeren vil det vises når kameraene tar opp. Et eget ikon vil vise at kameraene tas opp.
  • Det skal kun være mobiltilgang til utendørskameraene. Det opprettes en egen bruker for dette, som har begrenset tilgang til kun disse kameraene.
  • Opptak innendørs utenom arbeidstid skal kun varsles på epost, og ikke direkte til en mobilapp. Gjennomgang av opptak må gjøres på selve opptakeren.
  • De ansattes tillitsmann får opplæring i bruk av systemet. Tillitsammen er den eneste som har administrator-passordet, som gir mulighet til endringer i oppsett.
  • Eier har kun operatørtilgang uten å kunne endre oppsett.
  • De ansatte skal kunne be om kontroll av hva som faktisk blir tatt opp. Dette formidles tillitsmann, som sammen med den ansatte sjekker at opptak blir gjort i forhold til etablert måte.

Vi anbefaler en grundig gjennomgang av dette. Ta gjerne kontakt med Datatilsynet på forhånd. Vi anbefaler også at hele denne prosessen blir gått igjennom sammen med de ansatte, slik at de får meddelt sitt syn, og blir involvert i situasjonen.

Ring oss gjerne på telefon 21 68 32 00 for en samtale rundt dette.