Velg en side

I samfunnet er det nå en utvikling hvor innbrudd og ulovligheter dessverre er i en økning. Kameraovervåkning kan være en god måte å redusere ulovligheter, og et nyttig verktøy for å oppklare og føre bevis når det først har skjedd noe.

Datatilsynet regulerer imidlertid lovligheten av kameraovervåkning i forhold til personvern. De viktigste reglene rundt kameraovervåkning er disse:

  1. Det skal være et klart behov for kameraovervåkning (andre tiltak skal ha vært vurdert først).
  2. Kameraovervåkningen skal merkes. Særlig skal alle inngangene som fører til området merkes med kameraskilt.
  3. Opptaket bør slettes automatisk etter 7 dager. Ved spesielle behov kan en beslutte å ha lengre opptak, men da bør det ligge en (skriftlig) vurdering bak.
  4. Opptaksutstyret må være stengt for uvedkommende. Det viktigste her er å bruke passord, men vi anbefaler også at opptakeren står på et avlåst sted (F.eks. låst rom eller skap)

Vi viser videre til omfattende informasjon om dette hos datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/overvaking-og-sporing/kameraovervaking/

Ring oss gjerne på telefon 21 68 32 00 for en samtale rundt dette.