Select Page

Det finnes flere type overvåkningssystemer. Her ser vi litt på de viktigste og fordeler og ulemper de har.

Kablet IP-system (vår generelle anbefaling)

Her gjøres overføring av data (video) og strøm gjennom nettverkskabler. Dette er en stabil og trygg teknologi som er den vi anbefaler i nesten all tilfellene. En slipper å tenke på strøm, og har bare en relativt tynn kabel å forholde seg til. Overføringsavstanden kan være 100 meter, eller helt opp til 250 meter ved bruk av riktig type switch.

Kablene går fra hvert kamera og rett inn i NVR-opptakeren eller til en egen POE-switch. Bruk av denne teknologien betinger at både kameraer og NVR/POE-switch er POE-kompatible, noe nesten alle våre kameraer er.

Kablet analogt system

Dette er den tradisjonelle måten å kable overvåkningskameraer på. Det brukes en koaksial videokabel, samt at kameraene også må få strøm. Oftest brukes det en kombinert video og strømkabel som er spleiset sammen i en for enkelhetens skyld. Den største kabelen overføre video (og til en viss grad data), mens den minste overfører strøm.

Det finnes kameraer med meget høy bildeoppløsning, så bildemessig er dette en like god løsning som et IP-system.

Hvis en har et gammelt koaksial-system med mye kabler anbefaler vi ofte å gjenbruke kabler (og til en viss grad strømforsyningen), men bare bytte DVR-opptaker og kameraer. Gamle kameraer kan ofte gjenbrukes når en bytter til en ny DVR-opptaker, og dermed kan en bytte ut kameraene etter hvert som det blir behov. Det blir imidlertid en svært betydelig bildeforbedring av å bytte gamle analoge kameraer med nye.

For nye systemer som må kables uansett anbefaler vi et IP-system.

Trådløse systemer

Generelt vil et kablet system være mer stabilt og mindre utsatt for forstyrrelser enn et trådløst system. Det er likevel mange som velger trådløst da en slipper å legge kabler. Dette er vanligvis av estetiske årsaker, og blir ofte sett på som et enklere system.

Det er imidlertid viktig å tenke på at kameraene må ha strøm, slik at en da må ha tilgang til en stikkontakt i nærheten av kameraet.

Det finnes flere alternative trådløse systemer:

Et lukket (eget) trådløst system

Vi leverer noen systemer hvor hele systemet er et eget trådløst system. Dette betyr at NVR-opptakeren har en innebygget trådløs router, og at kameraene kobler seg direkte til denne NVRen/routeren. Dette er en enklere måte å gjøre det på enn å bruke trådløse kameraer i et annet (eksisterende) trådløst nett.

En viktig begrensning for trådløse systemer er avstand og hindringer (vegger) som gjør at det trådløse signalene blir svekket og en kan få en dårlig forbindelse mellom kamera og opptaker. Trådløse systemer kan også være utsatt for forstyrrelser fra andre trådløse enheter, samt motorer.

Bruk av eksisterende trådløst nett

En annen løsning er å bruke trådløse kameraer som kobles til et eksisterende trådløst nett. Da er det ikke trådløs kommunikasjon mellom NVR-opptakeren og kameraene, men alt går gjennom det felles nettverket. Hvis dette er satt riktig opp kan det bestå av flere trådløse aksesspunkter og dermed dekke et mye større område. Dette kan fungere bedre enn et lukket system, men er mer krevende å sette opp, og en fordel at en har en del teknisk kunnskap.

Utvalget av trådløse kameraer er begrenset, men vi har en løsning hvor vi kan bruke alle kablede kameraene trådløst. Kontakt oss for anbefalinger.

Trådløse radioer

I noen tilfeller er det pga avstand eller vanskelig/kostbar kabling bedre å velge en trådløs løsning. Vi anbefaler da likevel å bruke kablede kameraer, men å bruke spesielle radioer for kommunikasjon. Det etableres da en radiolink fra kamera til det nettverket NVRen er. Det brukes en radio i hver ende. Vi har gode erfaringer med dette, men det krever mer teknisk kunnskap å sette opp et slikt system.

Video over strømnettet

Noen systemer sender video og data over strømnettet. Kamera og opptaker kobles til en stikkontakt, og all kommunikasjon går gjennom strømnettet på stedet. Dette høres umiddelbart forlokkende ut, men vi vet at mange har problemer med å få en stabil kommunikasjon, og opplever at kameraene «faller ut». Det er viktig at kameraene og opptakeren er i samme strømkrets (går gjennom samme sikringsskap). Vi anbefaler heller kablede IP-systemer.

Opptak i selve kameraet

I noen tilfeller hvor en bare skal se opptak en svært sjelden gang (når det har skjedd noe), kan det være forlokkende å velge et kamera med videoopptak i et SD-kort i selve kameraet. Da trenger kameraet kun strøm. Kameraene tar opp på SD-kortet og sletter når det er fullt.

Dette har et par ulemper en må være klar over: 1) Kameraene må uansett ha strøm, slik at en da må ha tilgang til en stikkontakt i nærheten av kameraet. 2) Det er ikke mulig å begrense hvor mange dager kameraet skal ta opp. Datatilsynet krever at en sletter opptakene etter X dager. Dette kan gjøres i opptakerne, men ikke når en har opptak i SD-kort i selve kameraet.
Hvis kameraet er tilkoblet et nettverk er det mulig å se live video og opptak i en nettleser eller et eget klientprogram.

Hvis derimot kameraet er helt frittstående, og ikke tilkoblet noe nettverk er det svært tungvint å se på opptaket. Kameraet må da åpnes og SD-kortet tas ut, og en må vite hvordan en skal se på opptaket direkte fra et SD-kort. En annen ulempe er i så fall også at det ikke er mulig å sjekke at kameraet virker, og faktisk tar opp.

Det er mulig å unngå å ta ut SD-kortet ved å koble en PC til kameraet og få tilgang til kameraet og opptaket i en nettleser. Evt. kan kameraet være trådløst og en har en egen trådløs router som en tar med seg når en skal ha tilgang til kameraet.

Det er en forlokkende måte å gjøre det på, da det blir en rimelig løsning, samt at en unngår kabling og en opptaker. Det er imidlertid viktig å være klar over at det er tungvint å få tilgang til opptakene. En bør også ha en viss teknisk kompetanse for å gjøre dette.

 

Ring oss gjerne for en uforpliktende rådgivning i valg av systemtype.