Velg en side

Konfigurasjon av NVR og overvåkningssystem

Her finner du en beskrivelse av oppsettet til våre standard Hikvision overvåkningssystemer. Den er laget som en liste og har begrenset informasjon om hvert tema.

Merk at vi har flere modeller og det vil være noen forskjeller mellom dem. Dette er en generell beskrivelse. For utfyllende informasjon anbefaler vi å lese brukermanualer.

Oppsett av opptaker

 1. Aktiver opptakeren. Lag passord (husk passordregler: Minst 8 tegn, og 3 av følgende typer: 1) Store bokstaver, 2) små bokstaver, 3) tall, og 4) spesialtegn.
 2. (Eksporter passord-fil til USB minnebrikke)
 3. Opprett opplåsings-symbol
 4. En kommer nå inn i oppstartveiviseren. Følg denne og gjør følgende:
  1. Velg språk: Norsk
  2. Slå av “Vil du starte veiviseren når enheten starter?”
  3. Sett tidssone GMT+1
  4. Sett riktig datoformat DD-MM-ÅÅÅÅ
  5. Sett riktig dato og klokkeslett.
  6. Slå på NTP tids-synkronisering slik at klokken synkroniseres via Internett. Dette kun hvis NVRen er tilkoblet internett. Bruk time.windows.com
  7. Aktiver DHCP
  8. Hopp over “Aktiver Hik-Connect” i denne omgang.
  9. Hopp over “Veiviser for serverport…
  10. Sjekk at harddisk er installert og med status “Normal”
  11. Aktiver kameraene (hvis de er tilkoblet allerede). Hvis ikke gå videre.
  12. Veiviser for opptak: Hvis kameraene er tilkoblet allerede, velg “Bevegelsedregistrering”, marker alle kameraene og trykk OK
 5. Sette justering sommer/vintertid: Meny – Konfigurasjon – Generelt – DST-innstillinger: Ikke marker for automatisk men velg «Aktiver» og Mars – Siste – 2am og Oktober – siste – 2am og 60 minutter.
 6. Skjermoppløsning: Velg høyest mulig oppløsning i forhold til skjemen: Vanligvis 4K eller FULL-HD (1920×1080)
 7. De-aktiver varseltrekant ved bevegelse: Meny – Konfigurasjon – Unntak- Hendelseshint: Slå av for “Bevegelsesregistrering”
 8. Slå av DHCP (Meny – Konfigurasjon – Nettverk – Generelt: Deaktiver DHCP.
 9. Vi anbefaler at passord-bruk er aktivert. Men dette er opp til kunden. Meny – Konfigurasjon – Bruk Passord

Legg inn kameraene i opptakeren

IP-kameraer og Plug-and-play NVRer:
 • I våre Plug-and-play NVR-opptakere så er det bare å koble en nettverkskabel fra hvert kamera til POE-switchen på baksiden av NVRen. Da kommer kameraene inn automatisk.
IP-kameraer og NVRer uten POE-switch:
 • NVRen bør helst kobles til et nettverk med en router. Routeren vil da gi kameraene IP-adresser i nettverket, og innleggingen er svært enkel. Hvis NVRen og kameraene ikke er koblet til en router er det flere muligheter:
  • En kan koble til en PC i kameranettverket og bruke Hikvision-programmet SADP (lastes ned fra Hikvision.com. SADP vil finne kameraene og kan aktivere og gi kameraene IP-adresser automatisk (oppgi fra-IP-adresse).
  • Kameraene kan legges inn i NVR-en ett av gangen, og så endre kameraets IP-adresse før neste legges inn (hvis ikke får flere kameraer samme IP-adresse og dermed nettverkskonflikt. Legg inn ett kamera først, endre så IP-adressen. Dette gjøres slik. Gå til Meny – Kamera. Gå så helt borterst i vinduet (bruk skroll-linjen nederst på skjermen) og trykk på det gjeldende kameraets ikon under “Avanserte innstillinger”. Her kan kameraets IP-adresse endres. Pass på at NVR og kameraene er i samme subnett (at de 3 første verdiene i IP-adressen er lik). Pass også på at ikke flere enheter i nettverket (NVR, kameraer, PCer etc) får samme IP-adresse. I større nettverk kan en f.eks. bruke et program som “Advanced IP scanner”.
  • Gjør dette for hvert kamera ett av gangen.
Analoge kameraer og DVR-opptakere:
 • Analoge kameraer kobles direkte fra kamera til DVR-opptaker med en koakskabel. Kameraene trenger egen strømforsyning. Denne settes gjerne ved siden av DVRen og hvert kamera kobles til den.

Kamera- og opptaksoppsett

MERK: For å gjøre dette oppsettet på NVR må IP-kameraene være tilkoblet allerede.

 1. Sett riktig tekst-informasjon på kameraene: Meny – Kamera – OSD:
  1. Hvis kameranavn brukes; legg inn kameranavn for hvert kamera. Hvis det ikke brukes kameranavn, så slå av visning av kameranavn på skjermen “Vis navn”
  2. Sett datoformat til “MM-DD-ÅÅÅÅ”.
  3. Gjør dette for alle kameraene.
 2. Aktivere opptak ved bevegelsese (Vi anbefaler vanligvis at opptak kun skjer ved bevegelse.)
  • Meny – Ta Opp – Tidsplan – Rediger.
  • Marker for «Døgnkontinuelig» og velg «Bevegelse»
  • Klikk «kopier» for å kopiere til alle dagene. Trykk OK.
  • Trykk så “Kopier” for å kopiere innstillingen til alle kameraene.
 3. Begrens opptak til kun 7 dager (Iflg. retningslinjer til Datatilsynet):
  • Meny – Ta Opp – Parametere
  • For hvert kamera gjør følgende:
   • Trykk “Flere innstillinger…”
   • Endre “Utløpsklokkeslett (dag) fra 0 til 7 (sletting etter 7 dager). Trykk OK. Trykk “Bruk”.
  • Gjør dette for hvert kamera.
 4. Sjekk evt. at bevegelsesdeteksjon er aktivert i kameraene.
  • Meny – Kamera – Bevegelse: Sjekk at dette er aktivert, at området er markert, og følsomheten er satt til 60 (av 100).
  • Gjør med alle kameraene.
  • Sjekk evt. hvert kamera for å se om en vil spesialtilpasse hvilket område som skal detekteres.

Personlige tilpasninger

  • Tilpasset bevegelsesdeteksjon: Meny – kamera – Bevegelsesdeteksjon:
   • Vi anbefaler å tilpasse bevegelsesdeteksjonen for hvert kamera. Dette kan endres til bare å detekte bevegelse i deler av bildet, samt at sensibiliteten kan endres for å justere graden av bevegelser. Vi anbefaler å utelukke ting som ikke skal igangsette opptak. Dette kan være trær som beveger seg i vinden eller at kameraet dekker et område som ikke er relevant for opptak, f.eks. en vei.
  • Flere brukere: Meny – Konfigurasjon – Brukere:
   • Vi anbefaler å endre passord og opprette egne brukere for hver person som skal ha adgang til systemet. Forskjellige brukere kan ha forskjellige tilganger. Det an være operatør-brukere som kun har tilgang til å se opptak, og en annens som har tilgang til å gjøre endringer i oppsett (admin).Dette er særdeles viktig dersom opptakeren har internett-aksess.

Internett-tilkobling

 • Nettverkstilkobling / Hik Connect: Meny – Konfigurasjon – Plattformtilgang
  • Marker for “Aktiver”. En kommer så inn i et nytt vindu “service terms”
  • Opprett verifikasjonskode: 6 bokstaver
  •  Marker så for “The Hik-Connect service will require internet acces….”
  • Trykk OK
  • Sjekk at Status blir “Tilkoblet”
   • Hvis status er “Frakoblet”, gå til fanen “Generelt”. Deaktiver “Aktiver Motta DNS-serveradresse automatisk”. Sett Foretrukket DNS-server til “8.8.8.8” og alternativ DNS-server til “8.8.4.4.”. Trykk Bruk.
   • Sjekk igjen under Plattformtilgang at Status endres til “Tilkoblet”. Hvis den ikke er tilkoblet sjekk internett-tilgangen til opptakeren.
   • Slå av og på opptakeren. Sjekk igjen.
  • Slå på UPnP
   • Gå til Configuration – Network – Basic settings – NAT
   • Slå på “Enable UPnP”. Sett “Port Mapping Mode” til Automatic
   • Sjekk at “External Port” endres til et femsifret tall.
 • Legg opptakeren inn i mobilen.
  • Last ned og installer appen Hik-Connect
  • Opprett brukerkonto. Legg inn epost og mobilnummeret ditt.
  • Trykk “+” øverst til høyre. Velg “Skann QR-kode”.
  • Skann QR-koden i opptakeren under Meny – Konfigurasjon – Nettverk – Plattformtilgang
  • Sjekk at den kommer inn. Skriv inn brukernavn (vanligvis “admin”) og passordet. Trykk “Avslutt”.
 • Tilgang i nettleser (Internet Explorer eller Firefox).
  • Gå til www.hik-connect.com
  • Logg inn
  • Under “Device Management” vil du se opptakeren. Dobbelklikk på IP/Port No. og et nytt vindu vil åpnes og du får tilgang til opptakeren.
 • Se egen Hik-Connect manual eller videoer for mer info: https://www.youtube.com/channel/UCAAWDEbO2LJovRnaChmPAQQ