Velg en side
Hvordan konfigurere bevegelsesopptak og tekstvisning i en Hikvision NVR/DVR

MERK: For å gjøre dette oppsettet på NVR må kameraene være tilkoblet allerede.

Sett riktig tekst-informasjon på kameraene:

Meny – Kamera – OSD

  1. Hvis kameranavn brukes; legg inn kameranavn for hvert kamera. Hvis det ikke brukes kameranavn, så slå av visning av kameranavn på skjermen “Vis navn”
  2. Sett datoformat til “DD-MM-ÅÅÅÅ”.
  3. Gjør dette for alle kameraene.
Aktivere opptak ved bevegelsese

Da det er lettere i ettertid å finne det som har skjedd anbefaler vi vanligvis at opptak kun skjer ved bevegelse.

Meny – Ta Opp – Tidsplan – Rediger

  1. Marker for «Døgnkontinuelig» og velg «Bevegelse»
  2. Klikk «kopier» for å kopiere til alle dagene. Trykk OK.
  3. Trykk så “Kopier” for å kopiere innstillingen til alle kameraene.
Sjekk at bevegelsesdeteksjon er aktivert i kameraene.

Meny – Kamera – Bevegelse

Sjekk at dette er aktivert, at området er markert, og følsomheten er satt til 60 (av 100). Området som skal detekte bevegelse kan enten være hele området, eller spesialtilpasset for å unngå bevegelser en ikke ønsker skal starte opptak (trafikk, sjø, andre bevegelser)

Gjør med alle kameraene.

Begrens opptak til kun 7 dager

Datatilsynet’s regler angir maks 7 dagers opptak. Dette settes opp slik:

Meny – Ta Opp – Parametere – Flere innstillinger

  1. Endre “Utløpsklokkeslett (dag) fra 0 til 7 (sletting etter 7 dager). Trykk OK. Trykk “Bruk”.
  2. Gjør dette for hvert kamera.