Velg en side

Legge inn kameraer i NVR uten POE-switch og router

Hvis NVRen og kameraene ikke er koblet til en router er det mer komplisert å legge inn kameraene i NVRen. Her ser vi kort på de alternative måtene å gjøre dette på:

Bruk av programmet SADP
  1. En kan koble til en PC i kameranettverket og bruke Hikvision-programmet SADP (lastes ned fra Hikvision.com). SADP vil finne kameraene og kan aktivere og gi kameraene IP-adresser automatisk (oppgi fra-IP-adresse).
Uten bruk av SADP
  1. Kameraene kan legges inn i NVR-en ett av gangen, og så endre kameraets IP-adresse før neste legges inn (hvis ikke får flere kameraer samme IP-adresse og dermed nettverkskonflikt. Koble til ETT kamera først (ikke koble til flere på en gang), endre så IP-adressen. Dette gjøres slik. Gå til Meny – Kamera. Gå så helt borterst i vinduet (bruk skroll-linjen nederst på skjermen) og trykk på det gjeldende kameraets ikon under “Avanserte innstillinger”. Her kan kameraets IP-adresse endres. Pass på at NVR og kameraene er i samme subnett (at de 3 første verdiene i IP-adressen er lik). Pass også på at ikke flere enheter i nettverket (NVR, kameraer, PCer etc) får samme IP-adresse. I større nettverk kan en f.eks. bruke et program som “Advanced IP scanner”.
  2. Gjør dette for hvert kamera ett av gangen.