Velg en side
Hvordan legge inn IP-kameraer i en Hikvision NVR og DVR

Kameraene må kobles til fysisk (med kabel) og så “registreres/kobles” til en NVR-opptaker. Metodene varierer mellom en Plug-and-play NVR (med integrert POE-switch) og en som ikke er plug-and-play (ikke har POE-switch). Det er flere måter å gjøre det på, og vi viser den vanligste.

IP-kameraer i Plug-and-play NVR med POE-switch

I våre Plug-and-play NVR-opptakere så er det bare å koble en nettverkskabel fra hvert kamera til POE-switchen på baksiden av NVRen. Da kommer kameraene inn automatisk.

IP-kameraer i Plug-and-play NVR med POE-switch, men hvor kameraet ikke er koblet rett i NVRen, men gjennom det lokale nettverket

Hvis IP-kameraet skal tilkobles en NVR med POE-switch, men er koblet via det lokale nettverket (altså IKKE plugget rett i NVRen), må følgende gjøres:

  1. Kameraet må ha IP-adresse i det lokale nettverket (f.eks. hvis NVR har 192.168.1.100 må kameraene har IP-adresse 192.168.1.x).
  2. Gå inn i NVRen på: MENY – KAMERAER: Velg så et kamera som ikke brukes (f.eks. kamera 4). Trykk for å redigere kameraet. Endre fra “Plug-n-play” til “Manual”. Legg så inn IP-adressen og passordet”.
IP-kameraer i NVRer uten POE-switch

NVRen bør helst kobles til et nettverk med en router. Routeren vil da gi kameraene IP-adresser i nettverket, og innleggingen er svært enkel. Hvis NVRen og kameraene ikke er koblet til en router er det flere muligheter:

1. En kan koble til en PC i kameranettverket og bruke Hikvision-programmet SADP (lastes ned fra Hikvision.com. SADP vil finne kameraene og kan aktivere og gi kameraene IP-adresser automatisk (oppgi fra-IP-adresse).

2. Kameraene kan legges inn i NVR-en ett av gangen, og så endre kameraets IP-adresse før neste legges inn (hvis ikke får flere kameraer samme IP-adresse og dermed nettverkskonflikt. Legg inn ett kamera først, endre så IP-adressen. Dette gjøres slik. Gå til Meny – Kamera. Gå så helt borterst i vinduet (bruk skroll-linjen nederst på skjermen) og trykk på det gjeldende kameraets ikon under “Avanserte innstillinger”. Her kan kameraets IP-adresse endres. Pass på at NVR og kameraene er i samme subnett (at de 3 første verdiene i IP-adressen er lik). Pass også på at ikke flere enheter i nettverket (NVR, kameraer, PCer etc) får samme IP-adresse. I større nettverk kan en f.eks. bruke et program som “Advanced IP scanner”.

Gjør dette for hvert kamera ett av gangen.

Analoge kameraer og DVR-opptakere:

Analoge kameraer kobles direkte fra kamera til DVR-opptaker med en koakskabel. Kameraene trenger egen strømforsyning. Denne settes gjerne ved siden av DVRen og hvert kamera kobles til den.

Merk: Dette er generelt. Menyer og visninger varierer noe fra modell til modell.