Velg en side

Førstegangsoppsett av Icon trådløst overvåkningssystem: 22X, 24X, 28X, 52X, 54X

Tilkobling
 1. Koble opp NVR-opptakeren med strømforsyning, mus og skjerm. Bruk den kraftigste strømforsyningen (den som er merket 12VDC 2A) til opptakeren, og de andre til kameraene.
 2. Hvis NVR-opptakeren skal brukes over Internett, bør NVRen tilkobles til nettverket (Internett-routeren) med kabel, før en kobler til kameraene. Da vil kameraene få korrekte IP-adresser fra Internett-routeren med en gang.
 3. Koble strøm til kameraene (stikkontakter).
Førstegangsoppsett av NVR
 1. En oppstartsveiviser starter automatisk første gang NVRen slås på.
 2. Logg inn. Standard passord er «12345». Dette bør endres etterpå. Husk å noter passordet på et sikkert sted.
 3. Oppstartveiviser:
  1. General
   1. Device setting
    1. Her kan antall opptaksdager settes. Vi anbefaler å sette dette til 7 dager, som er grensen Datatilsynet gir.
   2. Date
    1. Sett riktig dato og klokkeslett, samt datoformat «Day Month Year».
    2. Hvis NVRen er tilkoblet Internett kan en bruke Internett tidsjustering. Marker for «Receive date/time from NTP» for å få tid fra internett, og alltid oppdatert. Velg Time Zone GMT+1
    3. Marker for Daylight-saving time (Sommer/vintertid): Velg WEEK og siste søndag i mars og oktober som Start time og End time.
    4. Trykk Apply og Next Step
   3. Network
    1. Marker for DHCP for å få IP-adresse fra routeren.
   4. Add camera
    1. Hvis ikke kameraene er koblet til hver sin stikkontakt bør det gjøres nå.
    2. Trykk «Auto add» for at NVRen skal finne kameraene. Dette tar et par minutter. Vent til alle har fått grønt lys på «Link».
   5. Record setup (Opptakstype). Vi anbefaler generelt å sette bevegelsesopptak på alle kameraene.
    1. Trykk på tannhjulet på høyre side i skjermen (under «Operate»).
    2. Marker for «Motion» og «Use to:» «ALL». Save
 • Trykk «Copy». Marker «All» for å kopiere oppsett til alle kameraene. Trykk Complete.
Kameraoppsett
 1. Hvis kameraene ikke har kommet opp må de legges inn i NVRen:
  1. Hvis ikke kameraene er koble til hver sine stikkontakter bør det gjøres nå.
  2. Gå til MENU – CAMERA – ADD CAMERA.
  3. Trykk «Auto add» for at NVRen skal finne kameraene. Dette tar et par minutter. Vent til alle har fått grønt lys på «Link», og sjekk at de vises på skjermen.
 2. Sett opp bevegelsesdeteksjon
  1. MENU – CAMERA – MOTION
   1. Velg kamera du vil sette opp (channel 1-4)
   2.  Velg «Sensitivity»: om det står 0 i dette feltet vil ikke kameraet detekte bevegelsen, og dermed ikke ta opp noe. Velg et tall fra 1 (min. følsomhet) til 10 (maks. følsomhet). Det kan endres etterpå, etter behov.
   3. Sjekk «Set area». Et område er valgt når det er ugjennomsiktig (svart = ingen live feed fra kameraet ses).  Bruk venstre museknapp til å velge et område/hele området (om det er ikke allerede valgt). Trykk høyre museknapp når du er ferdig, for å gå tilbake.
 • Marker «Enable detection»
 1. Marker «Record channel» (for å ta opp).
 2. Endre «Record time» til 5. Dette er hvor mange sekunder ETTER at endt bevegelse kameraet tar opp.
 3. Velg «Week»: trykk på dagen (som kommer opp) og velg «All week».
 4. Marker «Time Period 1»: marker boksen OG skrive inn «00:00 – 24:00», for hele dagen.
 5. Kopier oppsettet til de andre kameraene («copy»). Marker «All» og Save. Trykk så Apply.
 • Trykk Apply.
 1. Justeringer av bevegelsesdeteksjon. Dette kan gjøres i ettertid for å få mer presis opptak etter behov:
  1. Sensitivity (følsomhet) justerer hvor mye bevegelse som skal til før systemet begynner å ta opp.
  2. Hvilket område som skal detektere bevegelse: For å unngå opptak ved bevegelse som ikke er viktig (f.eks. vei med trafikk, tre som beveger seg i vinden) kan en eliminere disse områdene i området «Set area». Gå inn på det aktuelle kameraet og Trykk «Set area», og marker spesifikt det området du ønsker skal detekte bevegelse.
 2. Ved riktig oppsett vil en få et ikon med en person som løper i kamerabildet når det er detektert bevegelse.
 1. Visning av dato og kameranavn på skjerm:
  1. MENU – CAMERA – OSD
   1. Velg kamera (Channel)
   2. Hvis du ønsker å vise dato og tid marker for «Time». Velg gjerne Date Format «Day Month Year»
 • Hvis du ønsker å vise en tekst (f.eks. kameranavn) markerer du «Text» og skriver navnet i Channel name lengre opp.
 1. Gjør dette for alle kameraene.
 1. Andre tilpasninger kan gjøres etter behov.
Annet oppsett
 1. Slå av at oppstartsveivisningen starter når NVRen startes på nytt
  1. MENU – CONFIGURATION – GENERAL – DEVICE SETTINGS: Slå av merket for «Enable setup wizard at device setup».
 2. Skjermoppløsning (MENU – CONFIGURATION –
  1. Sett skjermoppløsningen høyest mulig for din skjerm (vi anbefaler 1980×1080).
 3. Endre passord
  1. MENU – CONFIGURATION – USER: Trykk på Blyantmerket for å endre passordet
Oppsett for Internett-tilgang

For å kunne se kameraene via internett må følgende gjøres:

 1. MENY – CONFIGURATION – NETWORK
  1. IP/Port:
   1. DHCP bør være markert.
   2. Primary DNS må fungere. Alternativt kan adressen 8.8.8.8 brukes. (da må DHCP slås av).
  2. P2P
   1. Enable P2P må være markert.
   2. Status skal nå være «Online». Hvis den ikke bruk Online sjekk Primary DNS (se ovenfor)
Internett-tilkobling på mobil
 1. Hent Appen og opprett konto
  1. Last ned appen BITVISION for Iphone eller Android. Skann evt. Android/IOS QR-koden under MENU – CONFIGURATION – NETWORK – P2P.
  2. Ved første gangs bruk må en opprette en bruker. Trykk REGISTER og følg prosessen.
 2. Legg inn NVR-opptakeren (må være logged inn i appen)
  1. Trykk på MAN-ikonet (MENY-linja, øverst til venstre). Deretter trykk DEVICE.
  2. Trykk “+”: Velg SN Add.
  3. Skann QR-koden på etiketten på undersiden av NVRen. Evt. kan en trykke «Input» og skrive NVRens serienummer inn manuelt. Den står under QR-koden på skjermen.
  4. Lag og skriv ditt eget navn på systemet «device name» (f.eks. «Butikken, Hytta, Hjemme»)
  5. Skriv inn brukernavn (device account). Dette er vanligvis «admin»
  6. Skriv inn passord. Standard er «12345», men vi anbefaler å endre dette.
  7. Skriv inn «Verification code». Denne står også på etiketten på undersiden av NVRen. Den består av 6 store bokstaver/tall etter «Captpcha». Bruk av Verification code er en ekstra sikkerhet mot at andre skal få tilgang til kameraene med bare passord.
  8. Trykk «Done» (MENY-linja, øverst til høyre).
  9. Nå skal en komme tilbake, trykke på “My devices” og skal se NVRen med et grønt ikon med ON på.
 3. Se kameraene live
  1. Trykk på VENSTRE-PILEN (MENY-linja, øverst til venstre) og dra tilbake (til venstre) LIVE VIEW-skjermen
  2. Når en kommer inn, trykk på +, og velg så opptaker og kameraer for å se (sjekk boksen til høyre av “My devices”)
  3. Trykk «Done» (MENY-linja, øverst til høyre).
  4. Se egen brukermanual for mer informasjon om bruk av BITVISION.
 4. Se opptak
  1. Trykk på “Playback” (MENY-linja, til høyre av “Real Time”).
  2. Når en kommer inn, trykk på +, og velg så opptaker og kameraer for å se (sjekk boksen til høyre av “My devices”)
  3. Trykk «Done» (MENY-linja, øverst til høyre).
  4. Se egen brukermanual for mer informasjon om bruk av BITVISION.

Manual FreeIP: https://www.netcam.no/info/Icon/BITVISION Manual