Velg en side

Førstegangsoppsett av Icon trådløst overvåkningssystem

MERK: Denne manualen er lik for våre WiFi og Powerline (over strømnettet) systemer.

Tilkobling
 1. Koble opp NVR-opptakeren med strømforsyning, mus og skjerm). Bruk den kraftigste strømforsyningen (den som er merket 12VDC 2A) til opptakeren, og de andre til kameraene.
 2. Merk at for Powerline-systemer må alle strømforsyningene kobles direkte i faste stikkontakter, uten å bruke skjøteledninger. Dette gjelder både opptaker og kameraer.
 3. Hvis NVR-opptakeren skal brukes over Internett bør NVRen tilkobles til nettverket (Internett-routeren) før en kobler til kameraene. Da vil kameraene får korrekte IP-adresser fra Internett-routeren med en gang.
 4. Koble strøm til kameraene (stikkontakter).
Førstegangsoppsett av NVR
 1. En oppstartsveiviser starter automatisk første gang NVRen slås på.
 2. Logg inn. Standard passord er «12345». Dette bør endres etterpå. Husk å noter passordet på et sikkert sted.
 3. Oppstartveiviser:
  1. General
   1. Device setting
    1. Her kan antall opptaksdager settes. Vi anbefaler å sette dette til 7 dager, som er grensen Datatilsynet gir.
   2. Date
    1. Sett riktig dato og klokkeslett, samt datoformat «Day Month Year».
    2. Hvis NVRen er tilkoblet Internett kan en bruke Internett tidsjustering. Marker for «Receive date/time from NTP» for å få tid fra internett, og alltid oppdatert. Velg Time Zone GMT+1
    3. Marker for Daylight-saving time (Sommer/vintertid): Velg WEEK og siste søndag i mars og oktober som Start time og End time.
    4. Trykk Apply og Next Step
   3. Network
    1. Marker for DHCP for å få IP-adresse fra routeren.
   4. Add camera
    1. Hvis ikke kameraene er koble til hver sine stikkontakter bør det gjøres nå.
    2. Trykk «Auto add» for at NVRen skal finne kameraene. Dette tar et par minutter. Vent til alle har fått grønt ys på «Link».
   5. Record setup (Opptakstype). Vi anbefaler generelt å sette bevegelsesopptak på alle kameraene.
    1. Trykk på tannhjulet på høyre side i skjermen (under «Operate».
    2. Marker for «Motion» og «Use to:» «ALL». Save
 • Trykk «Copy». Marker «All» for å kopiere oppsett til alle kameraene. Trykk Complete.
Kameraoppsett
 1. Hvis kameraene ikke har kommet opp må de legges in i NVRen:
  1. Hvis ikke kameraene er koble til hver sine stikkontakter bør det gjøres nå.
  2. Gå til MENU – CAMERA – ADD CAMERA.
  3. Trykk «Auto add» for at NVRen skal finne kameraene. Dette tar et par minutter. Vent til alle har fått grønt ys på «Link», og sjekk at de vises på skjermen.
 2. Sett opp bevegelsesdeteksjon
  1. MENU – CAMERA – MOTION
   1. Velg kamera du vil sette opp (channel 1-4)
   2. Trykk «Set area». Bruk venstre museknapp til å velge hele området. Trykk høyre museknapp for å gå tilbake.
 • Marker «Enable detection»
 1. Marker «Record channel» (for å ta opp)
 2. Endre Record time til 15. Dette er hvor mange sekunder ETTER at endt bevegelse kameraet tar opp.
 3. Kopier oppsettet til de andre kameraene («copy»). Marker «All» og Save. Trykk så Apply.
 • Trykk Apply
 1. Justeringer av bevegelsesdeteksjon. Dette kan gjøres i ettertid for å få mer presis opptak etter behov:
  1. Sensitivity (følsomhet) justerer hvor mye bevegelse som skal til før systemet begynner å ta opp.
  2. Hvilket område som skal detektere bevegelse: For å unngå opptak ved bevegelse som ikke er viktig (f.eks. vei med trafikk, tre som beveger seg i vinden) kan en eliminere disse områdene i området «Set area». Gå inn på det aktuelle kameraet og Trykk «Set area», og marker spesifikt det området du ønsker skal detekte bevegelse.
 2. Ved riktig oppsett vil en få et ikon med en person som løper i kamerabildet når det er detektert bevegelse.
 1. Visning av dato og kameranavn på skjem
  1. MENU – CAMERA – OSD
   1. Velg kamera (Channel)
   2. Hvis du ønsker å vise dato og tid marker for «Time». Velg gjerne Date Format «Day Month Year»
 • Hvis du ønsker å vise en tekst (f.eks. kameranavn) markerer du «Text» og skriver navnet i Channel name lengre opp.
 1. Gjør dette for alle kameraene.
 1. Andre tilpasninger kan gjøres etter behov.
Annet oppsett
 1. Slå av at oppstartsveivisningen starter når NVRen startes på nytt
  1. MENU – CONFIGURATION – GENERAL – DEVICE SETTINGS: Slå av merket for «Enable setup wizard at device setup».
 2. Skjermoppløsning (MENU – CONFIGURATION –
  1. Sett skjermoppløsningen høyest mulig for din skjerm (anbefaler 1980×1080).
 3. Endre passord
  1. MENU – CONFIGURATION – USER: Trykk på Blyantmerket for å endre passordet
Oppsett for Internett-tilgang

For å kunne se kameraene via internett må følgende gjøres:

 1. MENY – CONFIGURATION – NETWORK
  1. IP/Port:
   1. DHCP bør være markert
   2. Primary DNS må fungere. Alternativt kan adressen 8.8.8.8 brukes. (da må DHCP slås av).
  2. P2P
   1. Enable P2P må være markert.
   2. Status skal nå være «Online». Hvis den ikke bruk Online sjekke Primary DNS (se ovenfor)
Internett-tilkobling på mobil
 1. Hent Appen og opprett konto
  1. Last ned appen FreeIP for Iphone eller Android. Skann evt. Android/IOS QR-koden under MENU – CONFIGURATION – NETWORK – P2P.
  2. Ved første gangs bruk må en opprette en bruker. Trykk REGISTER og følg prosessen.
 2. Legg inn NVR-opptakeren
  1. Trykk på MENY-linja øverst til venstre og trykk DEVICE
  2. Trykk Add Device – SN Add.
  3. Skann QR-koden på etiketten på undersiden av NVRen. Evt. kan en trykke «Input» og skrive NVRens serienummer inn manuelt. Den står under QR-koden på skjermen.
  4. Skriv inn brukernavn (device account). Dette er vanligvis «admin»
  5. Skriv inn passord. Standard er «12345», men vi anbefaler å endre dette.
  6. Skriv inn «Verification code». Denne står også på etiketten på undersiden av NVRen. Den består av 6 store bokstaver/tall etter «Captpcha». Bruk av Verification code er en ekstra sikkerhet mot at andre skal få tilgang til kameraene med bare passord.
  7. Lag og skriv ditt eget navn på systemet «device name» (f.eks. «Butikken, Hytta, Hjemme»)
  8. Trykk «Complete».
  9. Nå skal en komme tilbake, og en skal se NVRen med et grønt ikon med ON på.
 3. Se kameraene live
  1. Trykk på MENY-linja øverst til venstre og trykk PREVIEW
  2. Når en kommer inn trykk på +, og velg så opptaker og kameraer for å se.
  3. Se egen brukermanual for mer informasjon om bruk av FreeIP
 4. Se opptak
  1. Trykk på MENY-linja øverst til venstre og trykk PREVIEW
  2. Når en kommer inn trykk på +, og velg så opptaker og kameraer for å se.
  3. Se egen brukermanual for mer informasjon om bruk av FreeIP.

Manual FreeIP: https://www.netcam.no/info/Icon/FreeIP_App_User_Manual.pdf

Internett-tilgang i nettleser

Merk: Bruk Internet Explorer eller Firefox. Andre nettlesere støttes ikke.

 1. Gå til siden freeip.com
 2. Logg inn med ditt brukernavn og passord, og skriv inn sikkerhetsordene (Captcha)
 3. Se live video
  1. En får nå oversikt over sine opptakere. Trykk på NVRen for å komme til den. En skjerm med 4 vinduer vil komme opp. Den første skjermen viser første kamera. Trykk på skjerm nummer to og tallet «2» under for å vise kamera 2 i dette vinduet, og samme med 3 og 4.
 4. Se opptak
  1. Trykk «Video Library»
  2. Velg «Remote playback»
  3. Trykk på NVR-en du vil se under My devices, og du vil komme til opptaket av kamera 1. Velg andre kameraer etter ønske
  4. Du ser nå videopptak fra samme dag. Under opptaket ser du en tidslinje hvor det er markert når det er opptak. Trykk på linja for å se opptak fra en annen tid. Merk at det tar noe tid på hente frem videoen.
  5. Velg annen dag ved å trykke på datoen til høyre, og trykk «Refresh-pilene» for å oppdatere til aktuell dato. Den vil nå vise første tilgjengelige video etter den datoen.