Oppsett og QA-liste før overlevering

Etter avsluttet installasjon og konfigurasjon av opptaker og system sjekk følgende:
 • Konfigurasjon opptaker
  • Sjekk passord, verfiseringspassord, opplåsingsmønster og reset-epost.
  • Datoformat, tidssone og DST (sommer/vintertid)
  • Slå av oppstartsveiviser
  • Passord skal være aktivert
  • Språk skal være norsk
  • Hendelseshint: Slå av for bevegelsesdeteksjon
 • Skjermer
  • Skjerm-oppløsning (på alle skjermer).
  • Hvis flere skjermer: Sett opp at hovedskjerm skal ha menyen.
  • Default kameravisning iflg. plan (på hver skjerm)
 • Opptak
  • Bevegelsesopptak. Følsomhet
  • Sletting etter 7 dager.
  • Sjekk opptaksparametre
  • Sjekk at kameraene faktisk tar opp på bevegelse
  • Fjerne områder med urelevant bevegelse i bildene.
 • Kameraer
  • Riktig datoformat
 • Vedlikehold: Gå igjennom informasjon under Meny – Vedlikehold, og sjekk at det ser riktig ut.
 • Re-start opptakeren for å bekreft at den starter opp riktig.

Detaljer om hvordan sette opp systemet: https://www.netcam.no/konfigurasjon-av-nvr-og-overvakningssystem/

Tilvalg: Eksporter gjerne oppsettet til en minnebrikke

  • Sjekk at USB minnebrikke er satt i, opprett eller velg en mappe du vil bruke.
  • NVR/DVR-oppsett: Meny – Vedlikehold – Import/Eksport:
  • IP-kamera-oppsettet: Meny -Kamera -Import/eksport av IP-kamera.