Oppsett og QA-liste før overlevering

Etter avsluttet installasjon og konfigurasjon av opptaker og system sjekk følgende:

Konfigurasjon opptaker

 • Sjekk passord, verfiseringspassord, opplåsingsmønster og reset-epost (reset@netcam.no).
 • Datoformat, tidssone og DST (sommer/vintertid)
 • Slå av oppstartsveiviser
 • Passord skal være aktivert
 • Språk skal være norsk
 • Hendelseshint: Slå av for bevegelsesdeteksjon

 Skjermer

 • Skjerm-oppløsning (på alle skjermer).
 • Hvis flere skjermer: Sett opp at hovedskjerm skal ha menyen.
 • Default kameravisning iflg. plan (på hver skjerm

Opptak

 • Bevegelsesopptak. Følsomhet
 • Sletting etter 7 dager.
 • Sjekk opptaks-parametre (bl.a. nok båndbredde ifølge anbefaling)
 • Sjekk at kameraene faktisk tar opp på bevegelse
 • Fjerne områder med irrelevant bevegelse i bildene.

Kameraer

 • Riktig datoformat (DD-MM-ÅÅÅÅ)

Internett-tilkobling (hvis aktuelt)

 • Sjekk at Hik-Connect er aktivert og Online.
 • Sett verifiseringskode til standard.
 • Ta bilde av QR-kode og siden med opptakerens serienummer. Send bildene til Netcam.

Vedlikehold

 • Gå igjennom informasjon under Meny – Vedlikehold, og sjekk at det ser riktig ut.

Avslutning

 • Re-start opptakeren for å bekreft at den starter opp riktig.

Detaljer om hvordan sette opp systemet

Konfigurasjon av NVR og overvåkningssystem

Opsjon: Eksporter gjerne oppsettet til en minnebrikke.

  • Sjekk at USB minnebrikke er satt i, opprett eller velg en mappe du vil bruke.
  • NVR/DVR-oppsett: Meny – Vedlikehold – Import/Eksport:
  • IP-kamera-oppsettet: Meny -Kamera -Import/eksport av IP-kamera.