Velg en side

Ved første gangs oppstart av en Hikvision NVR/DVR opptaker kommer en inn i en oppstarsveileder, som skal hjelpe med førstegangsoppsettet. Her gjennomgår vi denne.

Det forutsettes her at opptakeren allerede er aktivert (se egen artikkel her: https://www.netcam.no/aktivering-av-hikvision-opptaker/).

1. Velg språk

Netcam Hikvision NVR01 sprak

2. Slå av at du vil at veiviseren skal starte hver gang NVRen starter (fjern merket)

Netcam Hikvision NVR02 veiviser

3. Velg tidssone (GMT+1), datoformat (DD-MM-ÅÅÅÅ) og skriv inn riktig dato og klokkeslett

Netcam Hikvision NVR03 dato

4. Nettverk: Aktiver DHCP (hvis du ikke har spesielt nettverksoppsett. DNS kan være automatisk eller “8.8.8.8”. Se info om Hik-Connect

Netcam Hikvision NVR04 nettverk

5. Hvis du skal bruke Internett-tilgang med Hik-Connect kan dette aktiveres her. Aktiver tjenesten og lag en verifiseringskode (6 tall/bokstaver). Status skal endre til “Tilkoblet”. Dette kan ta noen minutter. Gå videre imens. Dette kan også gjøres senere.

Netcam Hikvision NVR05 Hik-Connect

6. Portoppsett trenger en ikke endre hvis en ikke har spesielle behov. Gå videre.

Netcam Hikvision NVR06 porter

7. Dette er informasjon om harddisken. Den bør ha status “Normal”. Hvis den ikke er formattert kan det gjøres her ved å markere harddisken og trykke “Init”. Merk at da slettes alt videoopptak (men ikke systemfiler og oppsett).

Netcam Hikvision NVR07 harddisk

8. IP-kameraoversikt. Denne listen skal være tom hvis en har en NVR med integrert POE-switch. Hvis en har andre Hikvision-kameraer i nettverket kan en se og legge inn disse her. Hvis det ikke kommer opp noen kameraer bør en gå videre og gjøre dette senere.

Netcam Hikvision NVR09 uten kameraer

Hvis det er andre Hikvision IP-kameraer i nettverket kan de vises slik

Netcam Hikvision NVR08 kameraer med

9. Her kan en enkelt aktivere døgnkontinuerlig bevegelsesopptak av alle kameraene. Merk at hvis en legger kameraer til etterpå må dette gjøres manuelt.

Netcam Hikvision NVR10 opptakstype

Etter dette kommer en ut av oppstartsveilederen og kan fortsette manuell konfigurering i forhold til behov.