Velg en side
Tilpasset bevegelsesdeteksjon i Hikvision IP-kameraer og NVR/DVR

Ved bruk av bevegelsesdeteksjon vil i utgangspunktet hele bildet bli inkludert. Vi anbefaler imidlertid å tilpasse bevegelsesdeteksjonen for hvert kamera. Dette kan endres til bare å detekte bevegelse i deler av bildet, samt at følsomheten kan endres for å justere graden av bevegelser. Vi anbefaler å utelukke ting som ikke bør igangsette opptak. Dette kan være trær som beveger seg i vinden eller at kameraet dekker et område som ikke er relevant for opptak, f.eks. en vei med trafikk.

På NVR/DVR: Meny – Kamera – Bevegelsesdeteksjon

Merk at dette settes individuelt for hvert kamera.

Merk: Dette er generelt. Menyer og visninger varierer noe fra modell til modell.