Select Page

Noen ganger kan en oppleve problemer med bildet på nye kameraer. Ofte er det et godt bilde på dagtid, men blir dårlig når det blir mørkt, og da særlig når det infra-røde nattlyset slår seg på. Det kan være flere årsaker til dette.

  1. Det er vann eller noe annet på selve glasset/domen.
  2. Glasset/domen er ikke helt rent. Til og med et fingeravtrykk på glasset vil kunne gi betydelig bildeforstyrrelse. Gjør rent med en helt ren klut.
  3. Hvis det er noe i nærheten av kameraet, vil kameraets IR-lys kunne gjenspeiles og reflektere tilbake til kameraglasset. Dette kan være en hvit vegg, et takutspring eller noe som står i nærheten av kameraet.
  4. Beskyttelsesplasten er ikke fjernet. De fleste kameraer har beskyttelsesplast, og merk at noen dome-kameraer også har beskyttelsesplast på innsiden av domen.
  5. Hvis kameraet er plassert inne i et kamerahus eller en beskyttende kasse, vil dette kunne skape gjenskinn og forstyrre bildet.
  6. Hvis kameraet er plassert bak et glass/vindu vil dette reflektere IR-lyset og bildet blir dårlig.
  7. Hvis selve glasskuppelen i domekameraet ikke er skrudd helt på plass kan det bli et mellomrom mellom ringen rundt linsen og selve dome-glasset. Det kan være mindre en en millimeter, men likevel gi refleks. En kan evt. prøve å justere dette, eller legge noe i mellom.
  8. Hvis en ikke trenger IR-lyset kan det slås av.
  9. Prøv gjerne også å endre bildeinnstillingene, som WDR, Dag/Natt, BLC, HLC etc. Dette konfigureres i nettleseren til kameraet eller opptakeren. Gå til Configuration – Image. Se eksempel-bilder (opsjoner vil variere fra kamera til kamera).

Vi anbefaler å prøve dette. Prøv gjerne å slå av IR-lyset for å få avklart om det er gjenskinn som skaper problemene.

Stikkord: Tåke, gjenskinn, bildeproblem, dårlig bilde.