Velg en side

Mange IP-kameraer har mulighet for opptak i SD-kort. Kortet settes direkte inn i kameraet, og en konfigurerer så type opptak en vil ha (bevegelse, konstant etc).

Opptak i interne SD-kort kan gjøres som video eller bilder. Bilder kan tas på tid (1 bilde pr. time) i en periode eller ved en hendelse (bevegelse, linjekryssing etc).

Merk at ved opptak i SD-kort (i stedet for i en egen NVR-opptaker) kan en ikke begrense antall opptaksdager. Husk at Datatilsynet begrenser lovlig opptakstid til 7 dager.

En kan få tilgang til opptaket direkte i nettleseren. En kan da se både live video og opptak tilbake i tid. Uttak av bilder fra SD-kort kan også gjøres i nettleseren til kameraet eller eksternt ved å ta kortet ut og sette inn i en PC. Da må en bruke programmet VSPlayer for å få tilgang til bildene:

https://www.hikvision.com/europe/Support/Downloads/Tools#prettyPhoto