Spesialist i kameraovervåkning - Telefon 21 68 23 00

Sikkerhetsprosjekter

God planlegging og riktig gjennomføring av prosjekter er forutsetningen for at kunden får det han har behov for, og at monteringen går så raskt og smertefritt som mulig.

Store og små prosjekter varierer mye i detaljer, men alle disse punktene vil i større eller mindre grad være med i prosessen.

1. fase: For-prosjektet

 1. Informasjons-innhenting
 2. Avklare mål for systemet
 3. Karlegging av mulige løsninger
 4. Evaluering og diskusjon med kunde. Beslutning
 5. Kostnads-estimering og generell godkjenning
 6. Prosjektdefinisjon med konkret tilbud
 7. Godkjenning av tilbud og kontrakt

2. fase: Prosjekt-utførelse

 1. Planlegging, innkjøp, logistikk, koordinering
 2. Instalasjon av utstyr og kabling
 3. Oppsett, konfigurasjon og opplæring
 4. Opplæring og rutinegjennomgang
 5. Prosjektoverlevering

3. fase: Oppfølging og vedlikehold

 1. Etterprosjekts-service
 2. Teknisk support og vedlilkehold
 3. Oppgraderinger og forbedringer
Netcam kameraovervåkning prosjekt