Velg en side

Ansikts-gjenkjenning kan brukes på mange måter. Vi må differensiere mellom to typer:

  • Ansikts-deteksjon: Systemet detekterer at det er et ansikt, men ikke hvem det er. Dette betyr i praktisk at det er en person. Dette brukes for å differensiere mellom en person og andre objekter/aktiviteter.
  • Ansikts-gjenkjenning: At ansiktet detekteres og det sammenlignes med en ansikts-database for å identifisere personen.

Hvite og sorte lister

Ved bruk av ansikts-gjenkjenning lager en gjerne lage hvite lister med personer som har lov til å være på området, og aktivere varsler hvis personen ikke er på listen. En kan også ha en sort liste over uønskede personer, og varsling kun hvis personen er på den sorte listen.

Adgangsbegrensning

Det er flere bruksmåter for ansikts-gjenkjenning, og den vanligste funksjonen er adgangsbegrensning.

I område hvor en ønsker adgangs-begrensning kan en monteres kameraer med ansikts-gjenkjenning ved inngangene. Det lages en «hvit-liste» database med ansatte og andre som skal ha tilgang til området. Hvis det kommer inn noen som ikke skal ha tilgang til området aktiveres varsling.

Dette kan gjelde begrensede områder innendørs eller utendørs. Kameraene kan plasseres ved innganger eller plassert slik at de dekker hele eller deler av området.

Åpning av dører med ansikts-gjenkjenning

Kameraer og dørstasjoner med ansikts-gjenkjenning kan også åpne dører. Når kameraer identifiserer en person i den hvite listen kan døren låses opp eller åpnes med dørautomatikk. Dette er en kontaktfri løsning som gjør det enkelt for den som kommer. Personen trenger ikke finne frem nøkler eller adgangskort og kan komme bærende på ting uten å måtte sette det fra seg. Se eksempelvideo:

Personvern

I Norge må en ta spesielt hensyn til personvern ved bruk av kameraovervåkning generelt og intelligent videoanalyse (som ansiktsgjenkjenning) spesielt. Det er viktig at en setter seg inn i reglene til Datatilsynet ved bruk av dette. Disse finnes spesielt her:

https://www.datatilsynet.no/personvern-pa-ulike-omrader/overvaking-og-sporing/sporing-i-det-offentlige-rom/retningslinjer-for-bruk-av-intelligent-videoanalyse/