Spesialist i kameraovervåkning - Telefon 21 68 23 00

VANLIGE SPØRSMÅL

Her finner du svar på FAQ (ofte stilte spørsmål) og lenker til relevante artikler om kameraovervåkning.

Kameraer

Hva er forskjellen på IP-baser og koaks-baserte systemer

Dette er et omfattende spørsmål. Begge systemene kan gi samme bildekvalitet, men et koaks-system er enklere å sette opp og vedlikeholde. Se “Våre systemer” for en god sammenligning.

Hvilke typer kameraer finnes det?

De 2 mest brukte kameratypene idag er 1) Dome; Små runde kameraer som monteres i tak eller på vegg. Linsen inni kan justeres alle veier. De flest dome-kameraene er IKKE motoriserte og kan ikke styres fra opptakeren. 2) Bullet-kameraer er populære utendørs, da selve kameraet et i et lukket hus som er vanntett. Det finnes i tillegg boks-kameraer, motoriserte PTZ-kameraer, skjulte kameraer etc.

Hva betyr egentlig bildekvalitet?

Dette er oppløsningen i bildet, altså hvor mange pixel bildet består i. Jo flere, jo bedre kvalitet på bildet, og jo bedre ser en detaljene i bildet. Vi anbefaler generelt at en bør ha Full HD, som er ca. 2 megapixel, og det som NRK bruker på sine sendinger.

Hvor viktig er linsen?

Linsen gir vinkelen på bildet. F.eks. vil en linse på 2.8mm gi ca. 90º vinkel. Ved å montere dette i et hjørne vil en da kunne dekke hele rommet. Men større vinkel gir også mindre detaljer på avstand, så av og til bør en ha mindre vinkel for å dekket et begrenset område bedre. Vi anbefaler varifokale linser, hvor en kan justere bildevinkelen mellom 30º og 90º.

Hvordan fungerer IR-lys?

Infrarødt lys (IR) er et lysspekter som kan «ses» av kameraet, men ikke av mennesker. Det betyr at selv om det er helt stummende mørkt vil kameraet likevel kunne «se» og ta opp det som skjer. Avhengig av kvaliteten på IR-lyset kan bildet bli kornete og i sort/hvitt. Noen IR-lys er smarte, og tilpasser seg avstanden til objektet, og vil ha bedre bilder enn andre.

System og opptakere

Hvordan fungerer opptakerne?

Opptakerne (DVR eller NVR) tar opp videoen fra kameraene på harddisk(er), og viser live eller videoopptak på en skjerm. De kan også kobles til Internett, slik at en kan se live og opptak på mobiltelefon, nettbrett eller en PC. Våre opptakere er forhåndsprogrammert til å ta opp kun ved bevegelse. Dette sparer harddiskplass, men enda viktigere er det at det blir mye lettere å lete etter spesielle hendelser da en slipper å se video hvor det ikke har vært aktivitet.

Hvordan fungerer bevegelsesopptak og automatisk sletting?

På hver kamera kan en definere HVOR i kameraet bevegelse skal registreres. Dette er viktig da en kan eliminere bevegelser en ikke ønsker skal gi opptak (f.eks. et tre i vinden, en gate med passerende biler etc). En kan også justere hvor mye bevegelse som skal til for å starte opptak. Våre opptakere er programmert til automatisk å slette video som er over 7 dager gamle (se Datatilsynet). Dette kan imidlertid endres etter ønske. Du trenger altså ikke gå inn manuelt å slette gammel video.

Hva er lov og hva er ikke lov i overvåkning?

Videoovervåkning må gjøres i forhold til retningslinjene til Datatilsynet. De har en rekke retningslinjer, men i hovedsak er dette de fire viktigste punktene: 1) Det må være en GRUNN for overvåkningen (sjanse for tyveri e.l.) 2) Offentlig område og andre private områder kan ikke overvåkes (fortau, veier, naboer etc). 3) Overvåkningen skal merkes med skilt. 4) Overvåkningen skal meldes til Datatilsynet. Vi hjelper gjerne til med både rådgivning og innemelding.

Hva kan vi gjøre med internett-tilkobling?

Dersom opptakeren kobles til Internett kan du se live video og opptak på mobiltelefon, nettbrett eller en PC. Du kan også få alarmer til mobilen ved begivenheter (bevegelse etc). Motoriserte kameraer kan også styres fra mobilen. Ved behov hjelper vi til med Internett-oppsettet på våre opptakere.

Hvor vanskelig er det å installere?

Våre Proff 1-2-3-systemer er forberedt for å installeres av ikke-spesialister. De leveres ferdig programmert, og kommer med norsk bruker- og installasjonsmanual. En praktisk person vil kunne installere dette. Den største jobben er kablingen. Vi tilbyr også installasjon i vårt nærområde, samt har avtale med installatører over hele landet. Ring oss for å finne en god løsning.

Sikkerhet

Mistet passord på IP-kamera

De fleste IP-kameraene har en reset-knapp, som kan brukes for å resette kameraet til fabrikkinstillinger. Det kan variere etter modell hvor denne er og hvordan den skal brukes, men for de fleste kameraene er fremgangsmåten slik:
1. Koble fra strøm til kamera
2. Trykk inn og HOLD inne reset-knappen
3. Mens knappen holdes inne kobles strøm på igjen. Vent 30 sekunder og slipp så knappen. Kameraet skal nå være reset og må aktiveres som ethvert nytt kamera. (Merk: Mange eldre kameraer krever ikke aktivering).

Mistet passord på opptaker

For å gjenopprette passord må en spesiell prosedyre gjøres. Dette beskrives i detalj i den manualen, men inkluderer i hovedsak denne prosedyren:

1. Finn og send inn informasjon om enheten (DVR, NVR eller kamera) som må ha passordet gjenopprettet.
2. Send informasjonen til oss.
3. Vi kontakter så Hikvision og får gjenopprettingskoder, som vi sender til dere.
4. Gjenopprettingskoder legges inn i enheten og en kan opprette nytt passord.

Denne manualen beskriver prosessen (klipp ut lenken og lim inn i en nettleser):
https://dl.dropboxusercontent.com/u/2307597/Hikvision/Teknisk/Netcam_Hikvision_Gjenopprette_passord.pdf

Merk spesielt følgende: Programmet SADP (se manualen) må lastes ned og installeres i en PC som er i samme nettverket som enheten.

Ved spørsmål så ring oss. Merk at dette er teknisk support som tar tid og faktureres i forhold til tidsbruk.

Sikkerhet