Velg en side

Styrbare kameraer (også kalt PTZ-kameraer) kan styres i alle retninger og zoomes. Dette er noe mange ønsker, og vil ofte være en god løsning, men det er imidlertid noen faktorer en bør være klar over ved å velge slike kameraer.

Ett styrbart kamera bør ikke erstatte flere faste kameraer

Et styrbart kamera vil kun se det som kameraet er rettet mot i ethvert øyeblikk. Det vil si at andre områder ikke vil ha opptak. Dermed kan det skje at noe en ønsket å ha opptak av likevel ikke blir filmet siden kameraet er rettet en annen retning akkurat da. Vi anbefaler ofte å ha flere faste kameraet i stedet for få styrbare.

 

Det er flere måter å bruke styrbare kameraer på:

 1. Aktiv bruk av kameraet

Kameraet brukes for å styres inn og zoome for å se detaljer på noe som skjer. Dette betyr at operatøren må være oppmerksom på det som skjer, og aktivt styre kameraet. Hvis operatøren på det tidspunktet ikke ser på kameraet har ikke dette noen hensikt. Dette er svært hensiktsmessig for døgnbemannede alarmsentraler eller satt varsling til mobiltelefon. Men det betinger at en har andre kameraer eller systemer som varsler at «nå skjer det noe».

2. Automatisk patruljering

Dette betyr at kameraet sveiper over området, eller er satt til å automatisk å styre og zoome på flere viktige områder. Da står kameraet gjerne X sekunder på hvert sted før det flytter seg til neste. Dette kan være bra hvis det er flere viktige områder som er langt unna. Vær imidlertid oppmerksom på at hvert område ikke er dekket av kameraet mesteparten av tiden. Konstant mekanisk bevegelse vil også slite mer på kameraet og dermed kan levetiden forkortes.

3. Automatisk styring på bakgrunn av varsler

Her kan en kombinere et styrbart kamera med ett eller flere faste kameraer. Når det faste kameraet har detektert noe i et spesielt område kan så det styrbare automatisk styres og zoomes inn på området som har detektert noe. Dette kan være et fast kamera som dekker en fasade med mange dører, og hvis det f.eks. krysses en linje foran en dør, styres og zoomes det styrbare kameraet dit. Dette er en svært effektiv måte å dekke større områder på.

4. Smart tracking

Kameraer som har smart tracking kan følge en person eller bil som beveger seg i området. Dette kan aktiveres av at noe utløser en smart-deteksjon som linjekryssing e.l. Da vil kameraet følge og zoome inn på personen/bilen det gjelder. Dette kan gjerne kombineres med smart-deteksjoner i andre kameraer.

5. Kamera som flyttes ofte

Hvis en bruker kameraet til å følge med på aktiviteter på forskjellige steder er det en fordel å kunne styre kameraet fra opptaker eller mobil, slik at det dekker det «nye» stedet uten å fysisk skulle gå til kameraet for å justere linsen.

6. Se områder langt unna

De fleste vanlige kameraer har enten fast linse eller en begrenset zoom-linse. Disse greier ikke å se detaljer langt unna. Da kan det være praktisk å bruke et styrbart kamera med kraftig zoom for å kunne komme nært nok objektet/området en ønsker å se.

 

Ang automatisk styring og tracking

Merk at vi ikke anbefaler å bruke bevegelsesdeteksjon til styring eller tracking, men smart-deteksjoner, og aller helst også Acusense, som kan identifiser om det er en bil, person eller noe annet. Bevegelse er ikke egnet til dette, da det vil gi for mange falske alarmer.