Select Page

Teknisk support

I vår nettside har vi en rekke artikler om systemoppsett og feilsøking. 99% av problemene er på grunn av feil bruk eller konfigurasjon. Det er svært få hardware-problemer med utstyret.

Før dere gjør noe annet bør dere slå av og på alt utstyr.

Vi anbefaler så å lese vår Bruker-støtte-side og søker i artiklene der. Sjekk gjerne feilsøkings-artikler her: https://www.netcam.no/tag/feilsoking/

Vi tilbyr også personlig support. Fyll ut skjemaet nedenfor. Vi trenger en god beskrivelse av problemet for å forstå utfordringen og kunne velge riktig tekniker til saken. Beskriv også hva dere har prøvd å gjøre allerede. Dette vil spare tid og kostnader. Velg ønsket oppfølgings-type.

Hvilket type system har du?

Ønsket oppfølging

12 + 1 =

Merk

  • Ved bestilling av support kontakter vi deg for å avtale tid.
  • Support-besøk faktureres utfra tidsbruk (support- og reise-tid fra og til vårt kontor). Bruk av servicebil faktureres i tillegg med 700 kr pr. besøk, samt parkeringskostnader).
  • Utenfor Oslo faktureres i tillegg 7 kr pr. km, samt bom og ekstra reisetid.
  • All support gjelder utstyr som er kjøpt av Netcam. Vi kan i noen tilfeller også tilby support på andre systemer. Ta kontakt med oss.
  • Alle priser er eks. mva.