Velg en side

Vi tilbyr teknisk support på flere måter: Via telefon, via Internett eller på stedet.

Når det gjelder konfigurasjon og en del feilretting så kan dette fint gjøres via Internett. Dette vil være rimeligere enn ved et personlig oppmøte.

Generelle forberedelser

Her ser du hvordan du forbereder for mottak av support. Dette bør gjøres FØR det avtalte møtetidspunktet, slik at vi reduserer tidsbruken:

1. Finn frem passord på utstyret (opptaker eller kameaer) det gjelder. Send gjerne utstyrets IP-adresse, hvis du vet det.

2. Skriv så nøyaktig som mulig hva du ønsker utført, og hva du har prøvd for å løse problemet.

3. Avtal med oss type support, tid og sted for supporten.

Tillegg for Internett-support

3. Koble en PC med kabel til samme nettverk som opptakeren eller kameraene det gjelder. Denne PCen må også være tilkoblet Internett. Windows i PCen bør være oppdatert.

4. Last ned siste verjson av Teamviewer på www.teamviewer.com.

5. Installer og kjør Teamviewer. Pass på at programmet er aktivt når vi skal koble oss opp.

6. Send oss “Din ID” og passord fra Teamviewer-programmet, sammen med passord(ene) på utstyret og evt. IP-adresse(r).

Vi ringer deg så på det avtalte tidspunktet.