Velg en side

Denne artikkelen gjelder Hikvision og Icon-enheter (IP-kamera, DVR og NVR)

Merk at alle enheter aktiveres ved første gangs bruk. Ved aktivering MÅ en opprette et passord. Det eksisterer ikke lengre default passord. Passordet bør lagres på et sikkert sted. Vi anbefaler også å opprette sikkerhetsspørsmål for resetting av passord (på de enheter som gir mulighet for det). Dette forenkler gjenoppretting av glemte passord.

Prosedyren kan være litt forskjellig fra en enhetstype til en annen. Vanligvis innebærer det å eksportere en fil, sende den til oss, og importere en fil som vi sender tilbake til deg.

Resetting av kameraer med reset-knapp

Merk at for de fleste IP-kameraer finnes det en enklere måte å resette kameraet på. Åpne kameraet og finn reset-knappen. Slå av strøm på kameraet (trekk ut nettverkskabelen), trykk inn reset-knappen mens du kobler på strøm igjen (setter i nettverkskabelen). Fortsett å holde inne reset-knappen i minst 30 sekunder. Kameraet skal nå være resatt til fabrikkinnstillinger og må aktiveres på nytt. Merk at ikke alle IP-kameraene har reset-knapp.

NVRer/DVRer har ikke reset-knapp, så dette må gjøres på en annen måte.

Hvis opptakeren ikke er er låst

Merk at hvis en ikke trenger passord for å bruke opptakeren (dvs at det er mulig å gå inn i menyen),  vil det være mulig å resette opptakeren til inaktiv status (uten å miste de andre innstillingene). Da kan en aktivere opptakeren på nytt, og dermed sette nytt passord.  Dette gjøres i MENY – VEDLIKEHOLD – GJENOPPRETT TIL INAKTIV.

Resetting ved å sende inn en fil

Hvis dette ikke kan gjøres finnes en detaljert referanseguide for denne prosedyren finnes her

Det du trenger å gjøre er i hovedsak følgende:

1. Last ned og installer SADP-programvaren – bruk følgende link (for Windows eller for MAC):
– Pass på at PCen den er installert på, er på samme nettverk (bak den samme switch / ruteren), som kameraet/opptakeren.

2. Åpne SADP-programmet. Hvis alt er riktig satt opp skal du se en liste over Hikvision-utstyret som er tilkoblet.

3. Velg enheten, og deretter, i nederste venstre hjørne av skjermen, bør man se en knapp, sier “FORGOT PASSWORD” – klikk på det (se side 3)

4. Man bør få en skjerm som ser ut som en side 6 – metode 2

5. Klikk på “EXPORT” (som på side 6) – lagre filen, og send den til oss som e-postvedlegg.
Vi sender så filen til Hikvision, og de vil returnere annen fil, som vi sender til deg.
Deretter, etter at du har mottatt filen fra oss, lagrer du den på PCen din (fordi du må importere den).
Pass på å ikke forveksle de to filene – navnene deres vil være nesten identiske.

6. Kryss av alternativet “IMPORT FILE” (IKKE “Input Key” – side 6).
– Klikk på ikonet “mappe” for å finne importfilen på PCen din (som på side 6), og velg den.
– Opprett et nytt passord, og bekreft det.
– Til slutt klikker du på “CONFIRM” (side 6)

Og det er det – ditt nye passord skulle fungere nå…

VELDIG VIKTIG!:
Når man har startet denne prosessen (f.o.m. trinn 5. – når man har eksportert filen), må man IKKE slå av opptakeren/kameraet, eller frakoble opptakeren/kameraet fra nettverket av noen grunn, til man har fullført prosedyren.

Man kan lukke SADP-programvaren om man vil, men ikke slå av, eller koble fra strømmen fra enheten. Hvis det skulle skje, må hele prosessen startes på nytt.

MERK: Nytt passord på opptakeren betyr ikke at passordene på kameraene blir resatt.

Merk også at om en ikke kjenner IP-kameraenes passord må kanskje også kameraene resettes. På noen opptakere kan en imidlertid gå til MENY – KAMERAER, og velge “Vis passord”. Skriv så inn opptakerens passord, og en vil få se hvert kameras passord. Vi anbefaler å endre disse slik at opptaker og kameraer får samme passord.

Stikkord: tilbakestilling, nullstilling