Velg en side

Tilgang fra nettleser

Dette beskriver tilgang til kameraet eller opptakeren fra en nettleser.

Vi anbefaler å bruke Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox eller Safari. For noen nyere modeller kan også Chrome brukes.

Tilkobling i lokalt nettverk (ikke gjennom Internett)

MERK: Enheten må være i samme nettverk (subnett) som PCen. Det vil si at de tre første verdiene i IP-adressen på PC og enheten må være like (f.eks. 192.168.1.100 og 192.168.1.101). Dette gjøres enklest ved at en aktiverer DHCP ved aktivering av kameraet (i SADP).

Legg inn IP-adressen i adressefeltet i nettleseren for å få tilgang til enheten. Hvis enheten har adresse 192.168.1.50 legger en inn http://192.168.1.50.

Feil verifiseringskode

Hvis du får en feilmelding om verifiseringskode, må en gå til Konfigurasjon – Lokal, og skrive inn Verifiseringskoden/Encryption Key. Denne finner du under Network – Advanced Settings – Platform Access. Evt. kan du velge å slå av verifiseringskoden. Vi anbefaler imidlertid å bruke den, da det er en ekstra sikkerhet mot hacking av videostrømmen).

Tilkobling via internett

For å få tilgang til enheten via Internett må Port Forwarding være satt opp. Dette er konfigurasjon av Internett-routeren. Se eget dokument om dette.

Hvis en bruker Hik-Connect som tilkoblingsmåte anbefaler vi å bruke klientprogrammet iVMS-4200. Dette er gratis og kan lastes ned på hjemmesiden til Hikvision. Se egne dokumenter om dette.

Innlogging og tilgang

Logg inn med brukernavn (vanligvis “admin”) og passord. Du skal da komme inn til enheten og få tilgang til å se kameraer, opptak og konfigurasjon.

Ved første gangs tilkobling installeres et Active-X-program på PCen. Dette heter Webcomponents, og gjøres automatisk, men en må bekrefte at det skal installeres. Det er viktig at alle nettleserne stenges mens dette installeres. Det tar noen minutter. En finner også en video-gjennomgang av dette på Youtube:

http://www.youtuberepeater.com/watch?v=ANwbZUoHwAE&name=Hikvision+IP+Camera+DVR+Connect+Using+Internet+Explore

Når dette er gjort vil en få tilgang til enheten, og kunne se kameraer og gjøre endringer i oppsett. Hvis det ikke fungerer første gang så prøv igjen. Merk at det kan være problemer med enkelte PCer og nettlesere som ikke godtar installasjon av plug-in-er. Da må en sjekke sikkerhetsoppsettet i PC og nettleser.

Tilgang til kameraene når en bruker en Plug-n-play NVR med POE-switch

I dette tilfellet er kameraene koblet rett inn i NVRen og er i et eget nettverk (subnett). I dette tilfellet vil en kun få tilgang til NVRen i nettleseren, og ikke kameraene direkte. En kan se kameraer og opptak via NVRen.

Hvis en ønsker å komme til kameraene direkte må en først aktivere Virtual Host. Dette er kun mulig i et lokalt nettverk (ikke gjennom Internett). Se egen artikkel om dette her: https://www.netcam.no/tilgang-til-konfigurasjon-av-ip-kameraer-fra-nvr-med-poe/

Tilgang i klientprogram IVMS-4200

Hvis en har problemer med å få tilgang til kameraer i en nettleser kan en også bruke Hikvisions gratis klientprogram IVMS-4200. Der kan en få tilgang til kameraer og annet Hikvision-utstyr. Gratisversjonen heter IVMS-4200, og kan lastes ned i nettsiden til Hikvision: https://www.hikvision.com

Dette ligger under Support og Downloads.

 

Se her hvordan du logger inn med Hik-Connect i IVMS-4200:

Bruk av Hik-Connect i IVMS-4200

Her finner du en video som beskriver bruk av IVMS-4200 godt: