Select Page

Netcam Hikvision PTZ-menu

Mange av våre kameraer har motorisert zoom, hvor kameraets vinkel kan justeres, vanligvis mellom ca 30º og 90º. Mindre vinkel betyr at en dekker et mindre område (vinkel), men betyr også at en får mer detaljer på det området en faktisk dekker. Dette er ideelt hvis en ønsker detaljer på avstand (person eller bilskilt).

Tilgangen til endringer av dette må gjøres fra NVRen eller i nettleseren til IP-kameraet eller NVRen). Når en har bildet fra det aktuelle kameraet på skjermen i NVRen trykker en venstre museknapp, og trykker på PTZ/dome-ikonet nederst på skjermen. En får da opp en meny for å styre et domekamera (pilknapper). Justering av linsen gjøres da ved å trykke zoom- og zoom+. Ved behov kan også fokus-knappen brukes, men de fleste kameraene har autofokus.

På styrbare kameraer brukes også pilknappene for å styre kameraet i alle retninger.

Se vår video i Youtube om dette: